Trnava v rokoch 1939 - 1989

Vedecká konferencia

Ústav pamäti národa v spolupráci s Filozofickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave a mestom Trnava organizuje pod záštitou primátora mesta Trnava Ing. Vladimíra Butka vedeckú konferenciu Trnava v rokoch 1939 – 1989.

Trnava ako centrum kultúrneho, spoločenského i cirkevného života bola mestom, ktoré bolo aj v 20. storočí významným dejiskom slovenských dejín. Udialo sa v ňom viacero dôležitých udalostí a na jeho pôde pôsobilo množstvo významných osobností. Cieľom podujatia bude zmapovať nielen významné historické medzníky a politické udalosti, ktoré zásadným spôsobom vplývali na formovanie obrazu mesta a života jeho obyvateľov, ale aj ponúknuť odbornej i laickej verejnosti široké spektrum tém, ktoré pomôžu dotvoriť mozaiku bohatej histórie Trnavy a Slovenska v rokoch nedemokratických režimov.

Konferencia sa orientuje na prezentáciu výskumu problematiky na širšom interdisciplinárnom základe (história, sociológia, etnológia, dejiny architektúry a i.), a chce tak podnietiť regionálny výskum v slovenskej historiografii.

Termín: 25. – 26. apríla 2012
Miesto konania: Aula Pázmáneum Trnavskej univerzity v Trnave

Vytlačiť