Súťažný projekt pre študentov NENÁPADNÍ HRDINOVIA

Ústav pamäti národa v spolupráci s Konfederáciou politických väzňov Slovenska pripravil pre študentov gymnázií, stredných škôl a žiakov 8.- 9. ročníka ZŠ súťažný projekt zameraný na mapovanie života osôb perzekvovaných v období neslobody:

NENÁPADNÍ HRDINOVIA
alebo
„Čo viedlo našich blízkych k hrdinským činom v zápase s komunizmom“

V rámci projektu budú dvoj až trojčlenné tímy študentov dokumentovať život generácie svojich starých rodičov a známych, ktorí v zápase s komunistickou totalitou prišli o život, boli väznení a prenasledovaní.

Cieľom projektu je umožniť mladej generácií realizovať - s podporou svojich učiteľov dejepisu a pracovníkov ÚPN - samostatný historický výskum a oboznámiť ich s metódami práce historickej vedy. Najlepšie projekty budú odmenené hodnotnými cenami a prezentované na konferencii organizovanej Ústavom pamäti národa. Uzávierka súťaže je 16. novembra 2009.

Bližšie informácie o projekte nájdete aj na stránke www.november89.eu .

Vytlačiť