Študenti Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity v ÚPN

Desiatka študentov Inštitútu slavistiky Viedenskej univerzity pod vedením prof. Viery Wambach navštívila 11. októbra 2013 Ústav pamäti národa. Cieľom ich návštevy bolo bližšie zoznámenie sa s poslaním a činnosťou ÚPN, čo by následne chceli využiť pri písaní študentských prác. Prejavili záujem aj o konzultačnú a odbornú spoluprácu s využitím archívnym dokumentov v správe Archívu ÚPN. Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák počas prijatia študentov zoznámil s poslaním a úlohami ústavu, ako aj s víziou realizácie projektov zameraných na budovanie „živej pamäte“, ale aj medzinárodnú spoluprácu. V rámci programu návštevy sa uskutočnila projekcia dokumentárneho filmu z produkcie ÚPN pod názvom „V tieni času“ spojená s následnou diskusiou v prítomnosti autora námetu Mariána Gulu. Koordinátor vzdelávacích projektov Stanislav Labjak sa študentom prihovoril na témy dôležitosti a potreby pripomínania problematiky totalitných režimov zvlášť mladej generácii, nakoľko ešte nie je v dostatočnej miere zakomponovaná do vzdelávacích osnov. Program návštevy pokračoval prezentáciou Múzea zločinov a obetí komunizmu a bol ukončený návštevou Archívu ÚPN. Riaditeľ archívu Ľubomír Ďurina študentom poskytol dôležité informácie súvisiace s archívom a možnosťami jeho využívania aj bádateľmi zo zahraničia. Návštevu v ÚPN hodnotili študenti Viedenskej univerzity ako veľmi užitočnú a vzácnu, nakoľko v zimnom semestri na Inštitúte slavistiky absolvujú konverzatórium na tému „Slowakei – das kollektive Gedächtnis“. Zaujímavosťou bolo, že medzi študentmi zaoberajúcimi sa problematikou pamäte národov boli aj takí, ktorí sú pôvodom z Ukrajiny, Poľska, Španielska, či Slovenska, a medzi nimi bol aj zástupca z Akadémie obrany štátu Rakúskej republiky kpt. Mgr. Christian Kersch.

Vytlačiť