Stanovisko predsedu SpR ÚPN k vyhláseniu členov Správnej rady ÚPN

K vyhláseniu členov Správnej rady ÚPN poskytol predseda Správnej rady ÚPN ThDr. Ondrej Krajňák, PhD. nasledovné vyjadrenie:
„Mojou úprimnou snahou je zabezpečiť riadne fungovanie Ústavu pamäti národa, ako verejnoprávnej inštitúcie dokumentujúcej a pripomínajúcej zločiny fašizmu a komunizmu, efektívne a hospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami daňových poplatníkov a plnenie poslania Ústavu pamäti národa v súlade s mandátom a osobnou zodpovednosťou, ktoré som obdržal od poslancov Národnej rady SR.

Medializované obvinenia vnímam ako pokračujúcu snahu niektorých členov Správnej rady ÚPN o diskreditáciu mojej osoby a marenie riadneho fungovania ÚPN. Tieto obvinenia prichádzajú v období, kedy Národná rada SR rozhoduje o zásadnom znížení odmien pre členov správnej rady ÚPN.

Počas svojho 9 ročného pôsobenia v ÚPN som vždy konal podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a v súlade s ústavou a zákonmi. Plne rešpektujem Správnu radu ÚPN a právomoci, ktoré sú jej zákonom zverené a mojim záujmom je, aby si Správna rada ÚPN tieto právomoci aj riadne plnila. Ako predseda správnej rady ÚPN som vždy vyvinul maximálne úsilie, aby Správna rada ÚPN mala vhodné podmienky pre svojej fungovanie a disponovala potrebnými podkladmi. Nemôžem sa preto stotožniť s krokmi, ktoré ohrozujú činnosť a funkčnosť ÚPN. Ja ako predseda Správnej rady a štatutárny zástupca budem vždy konať v záujme Ústavu pamäti národa a pri svojom ďalšom pôsobení sa chcem naplno venovať činnostiam a úlohám, na ktoré bol ÚPN zriadený."

Vytlačiť