Spomienkové stretnutie v Petržalke

Pozývame Vás na spomienkové podujatie, ktorým si pripomenieme tragické udalosti spojené s pracovným táborom na území Petržalky a uctíme pamiatku maďarských židovských robotníkov zmasakrovaných v posledných týždňoch 2. svetovej vojny. Spomienka sa uskutoční 1. apríla 2012 na cintoríne v Petržalke (Nábrežná ul.) za prítomnosti rakúskeho, izraelského a nemeckého veľvyslanca na Slovensku, ako aj ďalších významných hostí. Začiatok podujatia je o 9.30 hod.

Vytlačiť