Silvester Krčméry bude veteránom protikomunistického odboja in memoriam

Poprednej osobnosti tajnej cirkvi na Slovensku Silvestrovi Krčmérymu, ktorý zomrel 10. septembra 2013, Ústav pamäti národa priznal dňom 12. septembra 2013 postavenie účastníka protikomunistického odboja in memoriam a veterána protikomunistického odboja in memoriam. ÚPN tak využil možnosť, ktorá mu vyplýva zo zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji a z vlastného rozhodnutia začal konanie, ktoré vyústilo do priznania postavenia Účastníka protikomunistického odboja in memoriam. Súčasne na základe vlastného podnetu ÚPN začal konanie a priznal Silvestrovi Krčmérymu aj postavenie Veterána protikomunistického odboja in memoriam. Začať konanie z vlastného rozhodnutia a vlastného podnetu môže ÚPN iba v prípadoch už nežijúcich osôb. Silvester Krčméry sa stal po Vladimírovi Juklovi, Vendelínovi Duchovi a Jánovi Košútovi štvrtou osobou ocenenou ÚPN z vlastného konania, a nie na základe žiadosti.
ÚPN vyjadruje hlbokú úctu a úprimné uznanie ľuďom, ktorí vzdorovali násiliu a vyznamenali sa v zápase o slobodu, demokraciu a právo v našej vlasti aj slávnostným odovzdávaním dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja, ktoré organizuje v spolupráci s jednotlivými samosprávnymi krajmi. Najbližšie sa slávnostné odovzdávanie dekrétov uskutoční 9. októbra 2013 v Žiline a 10.októbra v Ružomberku.

Vytlačiť