Seminár pre učiteľov Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu

Učitelia dejepisu sa začiatkom decembra stretli už na 2. ročníku seminára pre pedagógov s názvom Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu. Dvojdňové podujatie sa konalo 4. a 5 . decembra 2018 na pôde Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Prvá časť seminára bola vyhradená pre metodický workshop podľa súčasných didaktických trendov, ktorý viedli didaktici Viliam Kratochvíl z Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Alžbeta Bojková z Katedry histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Program druhého dňa tvorili výstupy jednotlivých inštitúcií, ktorých prezentácie učiteľom priblížili podporné aktivity pri výučbe dejepisu. Cieľom bolo ukázať pedagógom možnosti, kde nájdu podporu pre konkretizáciu metodických modelov, s ktorými sa oboznámili v prvej časti seminára. Svoje aktivity a projekty im predstavili Ústav pamäti národa, Innovative Teaching Group, Európska sieť Pamäť a solidarita (Hi-story lessons), Post Bellum SK a o. z. Nenápadní hrdinovia.

Seminár pripravili Ústav pamäti národa, Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a Európska sieť Pamäť a solidarita.

Didaktik Viliam Kratochvíl z Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave počas seminára

Didaktik Viliam Kratochvíl z Katedry všeobecných dejín Filozofickej fakulty UK v Bratislave počas seminára

Účastníci seminára pre učiteľov Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu

Účastníci seminára pre učiteľov Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu

Prezentácia Innovative Teaching Group

Prezentácia Innovative Teaching Group

Prezentácia siete Pamäť a solidarita

Prezentácia siete Pamäť a solidarita

Diskusia počas druhého dňa seminára

Diskusia počas druhého dňa seminára

Foto: Ján Mitáč, ÚPN

Vytlačiť