Sekcia dokumentácie

Skúma, spracúva a vyhodnocuje dokumenty a následne činnosť bezpečnostných zložiek štátu v rozmedzí rokov 1939 -1989 z trestnoprávneho hľadiska, najmä z aspektu naplnenia skutkovej podstaty zločinov proti ľudskosti a iných závažných trestných činov, nezlučiteľných so základnými zásadami právneho štátu. Spolupracuje s Generálnou prokuratúrou SR v oblasti prípravy a podávania podnetov na trestné stíhanie týchto činov.

Dočasne poverený výkonom funkcie riaditeľa:
Mgr. Michal Miklovič

Vytlačiť