Rokovanie Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície

Predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský sa dňa 14. júla 2011 v Bukurešti zúčastnil na rokovaní Európskej siete úradov spravujúcich písomnosti tajnej polície, ktorá združuje inštitúcie zo siedmich krajín bývalého sovietskeho bloku. Popri rokovaniach o aktuálnych úlohách siete a plánoch na najbližšie obdobie bola na stretnutí podpísaná dohoda o spolupráci medzi ÚPN a rumunskou Národnou radou pre spracovanie archívov Securitate. Na návrh I. A. Petranského sa predstavitelia partnerských organizácií dohodli, že predsedajúcou inštitúciou siete bude od apríla 2012 Ústav pamäti národa.

Vytlačiť