Registračné protokoly vojenskej kontrarozviedky

Hlavná správa vojenskej kontrarozviedky ZNB (III. správa ZNB) vznikla v roku 1951. Až do konca komunistického režimu bola súčasťou Federálneho ministerstva vnútra (FMV), predtým MV, ako jedna z bezpečnostných zložiek. Takto ju definuje aj zákon o pamäti národa v § 2 písm. g).

Išlo teda o nevojenskú zložku, ktorá používala rovnaké „metódy práce“ ako Štátna bezpečnosť. Jej základnou úlohou bola kontrarozviedna ochrana Československej ľudovej armády, t.j. „odhaľovanie vnútorného nepriateľa“, ktorým v jej ponímaní boli oponenti režimu, veriaci, osoby so stykmi v kapitalistickom zahraničí alebo potenciálni zbehovia z radov armády.

Dokumenty z činnosti III. správy ZNB prevzal Archív Ústavu pamäti národa v rokoch 2003-2004 od Slovenskej informačnej služby, Vojenského obranného spravodajstva a Archívu MV SR v Nitrianskej Strede.

Na centrálnej úrovni sa zväzková agenda III. správy ZNB registrovala v Prahe na Hlavnej správe VKR, kde dostávala aj registračné čísla. Registračné protokoly uložené v Archíve ÚPN sú čiastkové, pochádzajú z útvarov VKR, ktoré pôsobili na území Slovenska. Boli vedené nejednotne: v niektorých prípadoch abecedne, v iných podľa kategórií, v ďalších podľa častí útvarov. Zachovaná z nich zostala menej ako polovica.

V Archíve ÚPN sa nachádza 20 kusov registračných protokolov, v ktorých je spolu 8 300 záznamov. Nie je to údaj o počte evidovaných osôb, nakoľko k jednej osobe môže byť viac ako jeden záznam.

Zo samotných zväzkov ÚPN doposiaľ prevzal len malú časť – približne 400 kusov. Proces delimitácie ostatných zachovaných zväzkov v súčasnosti prebieha.

Registračné protokoly vojenskej kontrarozviedky - vyhľadávanie

Vytlačiť