Publikácia Slovenskí generáli 1939 - 1945

Obrázok obálky

Záujemcovia o vojenské dejiny Slovenska nájdu na knižnom trhu kolektívnu monografiu Slovenskí generáli 1939 – 1945, ktorej autormi sú historici Ústavu pamäti národa Peter Jašek, Branislav Kinčok a Martin Lacko. Unikátnu, bohato ilustrovanú publikáciu vydalo v spolupráci s ÚPN Ottovo nakladatelství, Praha. Na temer 400 stranách sú zdokumentované – vo väčšine prípadov tragické – osudy všetkých ôsmich slovenských generálov pôsobiacich v rokoch 1939 až 1945, konkrétne ide o Rudolfa Viesta, Ferdinanda Čatloša, Alexandra Čunderlíka, Antona Pulanicha, Augustína Malára, Jozefa Turanca, Štefana Jurecha a Timothea Ištoka.

Vytlačiť