Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Katedrou právnych dejín Právnickej fakulty Univerzity Komenského a Katedrou všeobecných dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského si Vás dovoľujú pozvať na medzinárodnú vedeckú konferenciu Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe, ktorá sa organizuje pri príležitosti 70. výročia prijatia tzv. Židovského kódexu (nariadenie č. 198/1941 Sl. z. o právnom postavení Židov). Konferencia má priblížiť využívanie existujúcich právnych noriem na perzekúciu židovského obyvateľstva, tvorbu nového protižidovského zákonodarstva a ukázať vzájomný vzťah protižidovskej legislatívy, diskriminácie a likvidácie židovskej komunity v 30. a 40. rokoch 20. storočia. Konferencia má poukázať na spoločné črty protižidovskej legislatívy, ale aj na jej špecifiká v jednotlivých krajinách. Výsledky výskumu v oblasti protižidovského zákonodarstva bude prezentovať viac ako tridsať odborníkov z trinástich krajín.

Termín: 8. - 9. septembra 2011
Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava

Kontakt: Martina Fiamová, martina.fiamova@upn.gov.sk, +421/2/593 00 338

Vytlačiť