Projekt Svedkovia z obdobia neslobody napreduje aj v roku 2012

Vďaka podpore Európskej komisie a spolupráci s viacerými vysokoškolskými študentmi projekt Svedkovia z obdobia neslobody neustále narastá v počte zverejnených životopisných príbehov ľudí, ktorí na vlastnej koži zažili krutosť totalít minulého storočia. Dodnes Referát Oral history spracoval a zverejnil vyše 70 príbehov obohatených o video záznamy svedeckých výpovedí nielen na internetovej stránke ÚPN, ale aj na medzinárodnom portáli Pamäť národa. Medzi najnovšie publikované osobnosti patria Ján Lenský, Rudolf Dobiáš, či Jaroslav Fabok.

Vytlačiť