Prezentácia publikácie Z prednej strany mreží

16.4.2009

V stredu 15. apríla 2009 sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu ECAV na Slovensku uskutočnila prezentácia knihy Zuzany Antalovej Z prednej strany mreží. Publikácia manželky evanjelického biskupa Jána Antala obsahuje spomienky na perzekúcie tohto duchovného. Jej súčasťou je aj rozsiahla štúdia Slovenská evanjelická cirkev augsburského vyznania v dokumentoch ŠtB a socialistickej justície na pozadí politického procesu so skupinou KVAP (1948 – 1962) od historika Ústavu pamäti národa Miroslava Klobučníka, ktorý vypracoval aj poznámkový aparát k memoárom. Publikáciu vydala Matica slovenská a ÚPN.

Foto: Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika.

Príhovor generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika.

Foto: Autorka knihy Zuzana Antalová.

Autorka knihy Zuzana Antalová.

Foto: Predseda Sr ÚPN I. Petranský pri prejave.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský pri prejave.

Foto: Príhovor podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča.

Príhovor podpredsedu vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušana Čaploviča.

Foto: Zástupca Vydavateľstva Matice slovenskej Igor Sokolík.

Zástupca Vydavateľstva Matice slovenskej Igor Sokolík.

Foto: Publikum

Publikum.

Foto: Ľubomír Ďurina, ÚPN

Vytlačiť