Prezentácia publikácie Vznik Slovenského štátu - 14. marec 1939

3.4.2009
Vo štvrtok 2. apríla sa v kníhkupectve Svet knihy konala prezentácia dvojdielnej publikácie autorov Valeriána Bystrického, Róberta Letza a Ondreja Podolca „Vznik Slovenského štátu - 14. marec 1939“, na vzniku ktorej sa podieľali Vydavateľstvo AEPress, Historický ústav SAV, Pedagogická fakulta UK a Ústav pamäti národa. Kniha pozostáva z autentických spomienok a výpovedí priamych účastníkov zlomových udalostí slovenských dejín z konca 30-tych rokov minulého storočia. Prezentácie sa zúčastnil aj podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

Foto: zľava R. Letz, J. Pálffy, V. Bystrický a O. Podolec.

Zľava: Róbert Letz, moderátor Ján Pálffy, Valerián Bystrický a Ondrej Podolec.

Foto: Podpredseda vlády SR Dušan Čaplovič.

Podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan Čaplovič.

Foto: Publikum

Publikum.

Foto: Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť