Prezentácia publikácie Hlinkova garda 1938 - 1945

4. 9. 2009

Vo štvrtok 3. septembra sa v priestoroch Klubu slovenských spisovateľov v Bratislave uskutočnila prezentácia knihy Petra Sokoloviča Hlinkova garda 1938 – 1945.

Hlinkova garda bola fenoménom krátkeho, zato však na udalosti bohatého a protirečivého obdobia. Autor sa vo svojej práci venuje spoločenským podmienkam, ktoré viedli k vzniku HG, mapuje vývoj jej štruktúry ako aj jej personálne obsadenie, činnosť gardy v marci 1939, jej úlohy pri konsolidácii nového štátu, či vzťahy s ozbrojenými silami. Podrobne dokumentuje účasť HG na protižidovských akciách, mapuje činnosť Pohotovostných oddielov HG, ako aj súdne procesy s členmi gardy po roku 1945.

Záštitu nad podujatím prevzal podpredseda Zahraničného výboru NR SR Jozef M. Rydlo.

Foto: Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN I. Petranského

Príhovor predsedu Správnej rady ÚPN Ivana Petranského.

Foto: Príhovor podpredsedu Zahraničného výboru NR SR J. M. Rydla.

Príhovor podpredsedu Zahraničného výboru NR SR Jozefa M. Rydla.

Foto: Autor publikácie P. Sokolovič

Autor publikácie Peter Sokolovič.

Foto: Publikum

Publikum.

Foto: : Branislav Kinčok, ÚPN

Vytlačiť