Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy - Medzinárodná konferencia

Dátum: 30. september – 2. október 2009
Miesto konania: Doprastav, Košická 52, Bratislava

English version

Ústav pamäti národa v spolupráci s Inštitútom pamäti národa (Poľsko), Ústavom pre štúdium totalitných režimov (Česko), Ústavom na výskum maďarskej revolúcie v roku 1956 (Maďarsko), Robert Havemann Gesellschaft (Nemecko), Európskou sieťou Pamäť a solidarita a s finančnou podporou Višegrádskeho fondu organizuje pri príležitosti 60. výročia prijatia cirkevných zákonov v Československu medzinárodnú konferenciu Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy, ktorá sa uskutoční v Bratislave v dňoch 30. septembra – 2. októbra 2009. Cieľom podujatia je prezentovať výsledky výskumu problematiky proticirkevných perzekúcií a obmedzovania náboženskej slobody v štátoch bývalého sovietskeho bloku. Konferencia má poukázať na spoločné črty protináboženského politického kurzu, ale aj na špecifiká vývoja v jednotlivých krajinách.

Konferenčnými jazykmi budú slovenčina, čeština a angličtina (organizátor zabezpečí simultánne tlmočenie).

Program konferencie

Kontaktná osoba:

Lenka Kádarová
kadarova@upn.gov.sk
Tel.: 00421 2 593 00 335

Ústav pamäti národa
Námestie Slobody 6
817 83 Bratislava 15

Organizátor


Spoluorganizátori


Partner


Mediálny partner


Vytlačiť