Predseda ÚPN na pracovnej ceste do Českej republiky

Návšteva festivalu Mene Tekel, rokovanie na ÚSTR, v ABS, USD a UDV, ako aj účasť na odovzdávaní ocenení účastníkom odboja a odporu proti komunizmu Etickou komisiou ČR na Úrade vlády ČR boli cieľom pracovnej cesty predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka do Českej republiky v dňoch 24. a 25. februára 2014. V sprievode riaditeľa sekcie dokumentácie Mariána Gulu sa predseda Správnej rady ÚPN na pozvanie partnerov z Českej republiky zúčastnil na otvorení výstavy pod názvom „Študenti v odboji“. Spolu s partnermi si vymenili názory na problémy súvisiace s chodom oboch ústavov, či hodnovernosti zväzkov bývalej ŠtB. Bola dohodnutá spolupráca v oblasti Oral history, ale aj participácia na Festivale Slobody, a ďalších podujatiach pre historikov z UPN, Historického ústavu i Ústavu politických vied SAV. Pozornosť bola venovaná aj vzťahmi medzi inštitúciami zaoberajúcimi sa novodobou históriou, trestnoprávnej oblasti vyrovnávania sa s komunistickou minulosťou, či súdnym sporom. Záver pracovnej cesty patril stretnutiu s ministrom kultúry Českej republiky P. Hermanom a rozhovorom o ENRS a partnerských inštitúciách v Európe.

Vytlačiť