Predseda ÚPN Krajňák vystúpil v Senáte Českej republiky

Na základe pozvania predsedu Výboru pre vzdelávanie, vedu, kultúru, ľudské práva a petície, senátora Jaromíra Jermářa, sa predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák 3. júna 2014 zúčastnil tkzv. „veřejného slyšení“ v Senáte Českej republiky v Prahe. Vo Valdštejnskom paláci vystúpil s prednáškou v programe, ktorý sa venoval aktuálnej situácii v Ústave pro studium totalitních režimů a jeho budúcnosti v Českej republike.

Za účasti senátorov, historikov, pracovníkov ÚSTR, ako aj zástupcov organizácií politických väzňov a ďalších hostí Krajňák počas svojho vystúpenia priblížil význam a pôsobenie Ústavu pamäti národa na Slovensku pre zachovanie živej pamäte na totalitné režimy pre súčasnú i budúce generácie. Neobišiel ani hodnotenie veľmi dobrej dvojstrannej spolupráce oboch inštitúcií a podporil tak partnerskú inštitúciu a jej významnú úlohu u našich susedov. Ako povedal: „ÚPN vníma český ÚSTR ako dôležitú ustanovizeň aj pre spoločne prežité obdobie totalít, zvlášť komunistickej. Želám našim partnerom, aby budovali ÚSTR ako stabilnú a váženú inštitúciu aj v záujme ďalšej spolupráce pri dokumentovaní zločinov nacizmu a komunizmu“.

Krajňák pri tejto príležitosti v Senáte ČR spomenul aj potrebu doriešenia otázky nevydania chýbajúcich dokumentov po bývalej Vojenskej kontrarozviedke zo strany Českej republiky do archívu ÚPN. Jeho vystúpenie tak vhodne zapadlo do miestami búrlivých príspevkov prednášajúcich, ktoré sa týkali hodnotenia aktuálnej situácie po personálnych zmenách v ÚSTR a kritizovanej činnosti členov jeho Správnej rady a ich rozhodnutí.

Krajňák v Prahe navštívil aj zmieňovaný partnerský ÚSTR, kde rokoval s jeho riaditeľom Zdeňkom Hazdrom a riaditeľkou Archívu bezpečnostních složek ČR Světlanou Ptáčníkovou o vzájomnej spolupráci oboch inštitúcií, poskytovaní archívnych dokumentov bádateľom a historikom z ÚPN, ale hlavne o vydaní spisovej agendy, ktorá sa týka personálu ŠtB a všetkých fondov III. správy ZNB - vojenskej kontrarozviedky na Slovensku lokalizovaných útvarov. Požiadal ich o pomoc a ústretovú spoluprácu pri riešení spôsobu jej vydania na Slovensko v súlade so zmluvou medzi ministerstvami obrany oboch štátov z roku 2007.

Dokumenty tejto agendy boli v rozpore so zmluvou delimitované na jeseň roku 2007 do Ústavu pro studium totalitních režimů a Archívu bezpečnostních složek v Prahe a všetky doterajšie rokovania s predstaviteľmi ÚSTR boli neúspešné. Riaditeľ ústavu Hazdra prisľúbil Krajňákovi hľadanie riešenia v záujme uspokojenia a splnenia nárokov ÚPN. Obaja potvrdili obojstranný záujem na ďalšej intenzívnej spolupráci v prospech zachovania pamäti oboch národov na totalitné obdobia neslobody.

Vytlačiť