Predseda Správnej rady ÚPN odovzdal ďakovný list kardinálovi Korcovi

Pri príležitosti 25. výročia Sviečkovej manifestácie dňa 21. marca 2013 navštívil predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák kardinála Jána Chryzostoma Korca, aby mu vyjadril obdiv a poďakoval za morálny a statočný postoj, ktorý prejavil počas obdobia komunistickej totality. Kardinál Korec patril medzi spoluorganizátorov pokojného zhromaždenia, ktoré sa uskutočnilo 25. marca 1988 v Bratislave. Pri príležitosti tejto významnej udalosti, ktorá sa do dejín zapísala ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu voči normalizačnému komunistickému režimu v bývalom Československu, odovzdal predseda Správnej rady ÚPN kardinálovi Korcovi ďakovný list. Vo svojom poďakovaní vyjadril presvedčenie, že nezištná pomoc a obetavosť, aké v ťažkých časoch kardinál Korec mnohokrát preukázal, môžu byť vzorom pre mladé generácie aj do budúcnosti.

Vytlačiť