Pozývame Vás na knižný veľtrh Bibliotéka 2009

Ústav pamäti národa Vás pozýva na knižný veľtrh Bibliotéka 2009, v rámci ktorého organizuje besedy

s Jozefom Bobalíkom, autorom knihy memoárov SEDEM ROKOV NA SEVERE, ktorá sa bude konať 6. novembra 2009 od 15. do 16. hod.
a Petrom Sokolovičom, autorom knihy HLINKOVA GARDA 1938 – 1945, ktorá sa uskutoční 7. novembra 2009 od 13. do 14. hod.
Obe besedy sa budú konať v hale Dialóg fórum v priestoroch výstaviska INCHEBA EXPO Bratislava na Viedenskej ceste 3 - 7 v Bratislave.

Zároveň Vás pozývame do stánku ÚPN č. 206 v hale D, kde si budete môcť pozrieť a kúpiť knihy z našej knižnej produkcie.

Vytlačiť