Na hlavnú stránku Ústavu pamäti národa

Pozvánka na konferenciu k 100. výročiu narodenia Silvestra Krčméryho

Ústav pamäti národa v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom, Trnavskou univerzitou v Trnave, Spoločenstvom Fatima a Kolégiom Antona Neuwirtha organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu „Vy máte moc, ale my máme pravdu!" SILVESTER KRČMÉRY (1924 – 2013). Vedecká konferencia sa koná pri príležitosti 100. výročia od narodenia Silvestra Krčméryho dňa 24. júna 2024 v pamätný deň Slovenskej republiky – Deň pamiatky obetí komunistického režimu.

Cieľom konferencie je priblížiť životný príbeh bývalého politického väzňa MUDr. Silvestra Krčméryho SF, Dr. h. c., predstaviť rodinné zázemie rodiny Krčméryovcov, analyzovať obdobie komunistického režimu na príklade životných peripetií členov Kolakovičovej Rodiny, spoločenstva Agapé – komunita aktuálnych služieb, poukázať na duchovný profil Krčméryho pohľadom pamätníkov a na záver pri okrúhlom stole s režisérom, spisovateľom a hercom odkryť jeho životnú drámu a odkaz pre dnešok. Konferencia sa bude konať dňa 24. júna 2024 (pondelok) v aule Pazmaneum na Trnavskej univerzite v Trnave, Univerzitné námestie č. 1.

RSVP do 19. júna 2024
rsvp@upn.gov.sk
Tel: 02/593 003 21

Obrázok: Pozvánka na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Vytlačiť