Ponuka DVD pre učiteľov - Obrazy [z] kolektivizace

Ústav pamäti národa ponúka učiteľom dejepisu a spoločenských vied na základných a stredných školách multimediálne vzdelávacie DVD Obrazy [z] kolektivizace, ktoré je výsledkom niekoľkoročného dokumentačno-vzdelávacieho projektu Ústavu pro studium totalitních režimů (ČR). Na projekte o kolektivizácii československého vidieka sa ako partner podieľal aj Ústav pamäti národa. DVD obsahuje množstvo filmového, obrazového a textového materiálu doplneného metodickými a pracovnými listami a návrhmi na ich použitie v rámci vyučovania o násilnej socializácii československého vidieka. Spolu s bonusovým diskom poskytuje školám vhodný doplnkový výukových materiál. Bližšie informácie o ponúkanom DVD nájdete na stránke ÚSTR www.ustrcr.cz/cs/dvd-obrazy-z-kolektivizace

Vaše žiadosti o bezplatné zaslanie DVD posielajte na adresu:
martina.fiamova@upn.gov.sk

Vytlačiť