Politický exil z krajín strednej a východnej Európy

Ústav pamäti národa a Európska sieť Pamäť a Solidarita v spolupráci s Ústavom národnej pamäte (Poľsko), Študijným centrom pre národné zmierenie (Slovinsko) a Nemeckou spoločnosťou pre východoeurópske štúdie (Nemecko) Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Politický exil z krajín strednej a východnej Európy. Motívy, stratégie, aktivity a perspektívy na Východe a Západe, 1945 – 1989. Konferencia sa uskutoční v dňoch 19. – 20. novembra 2013 v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí 1 v Bratislave. Medzinárodná vedecká konferencia si kladie za cieľ analyzovať politický exil z krajín bývalého sovietskeho bloku. Konferencia bude skúmať význam akcií exilových organizácií v boji proti komunistickým režimom v strednej a východnej Európe. Na konferencii odznie 22 príspevkov od bádateľov z rôznych európskych a zámorských krajín. Súčasťou konferencie je aj diskusia okrúhleho stola s účasťou aktérov historických udalostí. Na konferencii bude zabezpečené simultánne tlmočenie do anglického a slovenského jazyka.

Vytlačiť