Plenárne zasadnutia ÚV KSS

Ústav pamäti národa v spolupráci so Slovenským národným archívom v Bratislave
- v rámci projektu dokumentácie personálnej štruktúry orgánov KSČ a KSS - sprístupnil na svojich internetových stránkach zoznamy straníckych funkcionárov prítomných na plenárnych zasadnutiach ÚV KSS.

Zoznamy dokumentujú obdobie od roku 1945 až do konca roku 1968. Z celkového počtu 100 zverejnených zasadnutí sa až v 82 prípadoch podarilo sprístupniť kompletné prezenčné listiny.

Uverejnené materiály predstavujú jedinečný doklad, ktorý konkrétne pomenúva osoby podieľajúce sa na nastolení a upevňovaní totalitného komunistického režimu na Slovensku.

Vytlačiť