Pietne spomienky na zakladateľa ÚPN Jána Langoša

Pracovníci Ústavu pamäti národa si 14. júna 2013 položením venca k pamätnej buste na Námestí SNP v Bratislave pripomenuli siedme výročie smrti Jána Langoša. Za účasti predsedu Správnej rady ÚPN Ondreja Krajňáka si tak spoločne uctili pamiatku zakladateľa ÚPN, ktorý tragicky zahynul 15. júna 2006 pri autonehode. Účastníkom spomienky sa prihovoril Ondrej Krajňák. Následne sa presunuli na cintorín v Slávičom údolí, kde položili veniec aj k hrobu Jána Langoša za celý ÚPN.
Príhovor predsedu SpR ÚPN Ondreja Krajňáka
Vážené kolegyne a kolegovia z Ústavu pamäti národa, vážení prítomní!
Dnes uplynulo 7 rokov od chvíle, čo vyhasol život nášho bývalého kolegu, šéfa a hlavne - zakladateľa Ústavu pamäti národa Jána Langoša, pred ktorého pamätnou bustou stojíme. Žiaľ, dnes sa s ním už môžeme stretnúť len v myšlienkach, ktoré nás napadnú v spomienkach v súkromí, či v práci pri pokračovaní v jeho začatom diele. Jeho snahou bolo udržovať povedomie o tragických obdobiach nášho národa, aby ako povedal: „mladí ľudia dokázali byť citliví na vzostup zla, ktoré ľudstvo čaká v budúcnosti“. Pre nás, ktorí sme sa v tomto duchu v minulosti rozhodli kráčať spolu s ním, tak naďalej ostáva v platnosti úloha, ako Janko povedal: „zhromaždiť a zverejniť dokumentáciu o zločinoch, ktoré spáchal štát na vlastnom civilnom obyvateľstve.“ Hoci od skončenia obdobia neslobody v našej krajine ubehlo už viac ako 23 rokov, naša spoločnosť sa ešte stále nielenže nestihla vyrovnať so svojou temnou minulosťou, ale po tak krátkom čase ju zvlášť mladá generácia ani len nepozná, a generácia, ktorá obdobie neslobody síce prežila, akoby sa už k nemu žiadnym spôsobom ani nechcela vracať. Je však aj v našich rukách, ako túto pamäť národa uchováme živú aj pre tých, čo na temné obdobie našich dejín nechcú pamätať, a ako s nimi oboznámime mladú generáciu, aby sa už v žiadnych podobách nezopakovala. A opäť požijem Jankove slová: „Chceme, aby sa ľudia, ktorí poznajú minulosť politikov a minulosť verejných činiteľov sami na základe týchto vedomostí rozhodli. Človek, ktorý nemá informácie, sa ťažko rozhodne slobodne a zodpovedne.“ V duchu tohto odkazu, skloňme sa vo chvíľke ticha na znak úcty pred jeho pamiatkou s presvedčením, že vytrváme v diele, pre ktoré Janko Langoš do konca svojho života žil a robil všetko, aby bolo realizované, aj my, ako jeho pokračovatelia.

Zamestnanci ÚPN pod vedením svojho predsedu SpR Ondreja Krajňáka sa 15. 6. 2013 zúčastnili aj na spomienke a slávnostnom odhalení pamätníka pod názvom „Odkrývanie“ v j rodisku Jána Langoša v Banskej Bystrici v Záhrade - Centre nezávislej kultúry. Na odhalení sa zúčastnila aj manželka Gabriela Langošová. Pamätník je zo žuly a v podobe stola. Princípom je hra, pri ktorej štvorcové platničky navrchu odkrývajú - zakrývajú jednotlivé znaky. Tie dokopy dávajú odkaz: "Ten, kto nepozná svoju minulosť, je odsúdený opakovať ju." Povedal spoluautor pamätníka Matej Rosmány. Súčasťou spomienkového aktu a stretnutia bola aj diskusia a vystúpenia skupín Plastic People of the Universe Revival, Regale a pesničkára Petra Janků s piesňou, ktorú zložil na Langošovu počesť.

Vytlačiť