Oznam

V piatok 23. 3. v čase od 18.00 do 7.00 hod. nasledujúceho dňa a v sobotu 24. 3. v rovnakom čase bude prebiehať plánovaná rekonfigurácia centrálneho uzla siete Govnet. Rekonfigurácia bude mať za následok výpadok všetkých služieb poskytovaných v sieti Govnet.

Za pochopenie ďakujeme.

Vytlačiť