Otvorenie výstavy o ''Železnej opone'' v rakúskom Kittsee

V priestoroch historického zámku v Rakúskej obci Kittsee sa 11. júna 2014 sa uskutočnila slávnostná vernisáž výstavy pod názvom „Grenzfälle als vor Kittsee der Vorhang fiel (Hraničné prípady - ako pred Kittsee spadla opona).“, ktorá bola zorganizovaná ako súčasť podujatí v rámci Kultúrneho leta Kittsee 2014.

Projekt vznikol v rámci cezhraničnej spolupráci a participoval na ňom aj Ústav pamäti národa. Na vernisáži sa zúčastnili predstavitelia obce Kittsee, zástupca Rakúskej Akadémie vied a ďalší vyznaní predstavitelia Spolkovej krajiny Burgenland a takmer 500 hostí z Rakúska a zo Slovenska.

V programe sa prítomným hosťom prihovoril aj predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Odbornú prednášku o „Železnej opone“ z pohľadu Slovenska predniesol historik Peter Jašek. Otvorenie výstavy obohatil kultúrny program s vystúpením ženského speváckeho zboru a hereckých a speváckych klubov detí zo Základnej a Strednej školy z obce Kittsee.

Výstava návštevníkom približuje obdobie neslobody, keď medzi Kittsee a Bratislavou stála neprekonateľná ostro strážená hraničná bariéra nazývaná „Železná opona“. Návštevníci výstavy majú možnosť zoznámiť sa s dejinnými súvislosťami tohto obdobia v dvoch samostatných sekciách.

V poslednej sekcii sa nachádzajú informácie k pádu komunizmu a procesu opätovného zrastania regiónu v podmienkach EÚ. Mnohé z vystavených historických fotodokumentov dodal Ústav pamäti národa. Občianske združenie „Zachráňme petržalské bunkre“ nainštalovalo do vitrín v komnatách zámku figuríny oblečené v dobových uniformách Pohraničnej stráže a ZNB, strelné zbrane a iné artefakty. Na otvorení výstavy nechýbali, ani dvaja živí figuranti v uiformách Pohraničnej stráže bývalého Československa.

Výstava „Keď pred Kittsee spadla opona“ je pre verejnosť otvorená denne od 10, 00 hod do 18, 00 hod až do 18. októbra 2014.

Vytlačiť