Odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja v Nitre -pozvánka

V utorok 13. októbra sa v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre za prítomnosti podpredsedu Správnej rady ÚPN Jána Ondriáša, člena Správnej rady ÚPN Arpáda Tarnóczyho a predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu uskutoční slávnostné odovzdávanie dekrétov a preukazov veteránov protikomunistického odboja.

Slávnostným odovzdávaním dekrétov si Ústav pamäti národa v spolupráci s vyššími územnými celkami chce uctiť ľudí, ktorí sa aktívne postavili proti totalitnému komunistickému režimu.

Dekréty o priznaní postavenia Veterán protikomunistického odboja vydáva Ústav pamäti národa na základe zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.

Vytlačiť