Odhalenie a požehnanie pamätnej tabule politickým väzňom v Ružinove

Pri príležitosti sviatku sv. Vincenta, patróna Kostola sv. Vincenta v Bratislave – Ružinove, a súčasne 55. výročia súdneho procesu Ján Hutyra a spol. a 60. výročia súdneho procesu Štefan Krištín a spol. bola 29. septembra 2013 na tomto chráme odhalená pamätná tabuľa s menami kňazov, bratov a seminaristov Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul nespravodlivo väznených komunistickým režimom. Odhaleniu tabule predchádzala odpustová svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bol mukačevský eparchiálny biskup Mons. Milan Šášik CM, patriaci k rehoľnej rodine vincentínov, osobne poznajúci väznených spolubratov. Po skončení liturgickej slávnosti provinciál Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul P. Jozef Noga CM a predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska P. Anton Srholec SDB za účasti príbuzných a verejnosti odhalili pamätnú tabuľu s menami väznených vincentínov, ktorú vladyka Milan Šášik následne požehnal. Svedectvo z väzenia predniesol posledný žijúci z väznených kňazov – vincentínov P. Pavol Bazár CM. Na pamätnej tabuli sú uvedené mená vincentínov Antona Havlíka, Bohuslava Pikalu, Emila Schmidta, Františka Kosnáča, Františka Mihinu, Ignáca Matkulčíka, Jána Havlíka, Jána Hutyru, Ľudovíta Orješka, Milana Faška, Ondreja Miháľa, Pavla Bazára, Rudolfa Púchovského, Štefana Krištína, Vendelína Kosnáča, Vladimíra Slávika a Vojtecha Krištína. V tejto súvislosti zástupca ÚPN prítomný na slávnosti Mgr. Miroslav Daniš v mene predsedu Správnej rady Ondreja Krajňáka oznámil, že Ústav pamäti národa už začal konanie na priznanie štatútu veterána protikomunistického odboja trom príslušníkom rádu Sv. Vincenta de Paul Jánovi Hutyrovi, Štefanovi Krištínovi a Jánovi Havlíkovi.

Vytlačiť