Oddelenie písomností ŠtB a iných bezpečnostných zložiek

Oddelenie písomností ŠtB a iných bezpečnostných zložiek zabezpečuje preberanie dokumentov po jednotlivých zložkách bývalej ŠtB do archívu a odborne ich spracováva. Ide o dokumenty z Ministerstva obrany SR, z Ministerstva vnútra SR a Slovenskej informačnej služby, akvizíciu archívnych zbierok a fondov rôznej proveniencie, ktoré sa obsahovo a časovo viažu k činnosti ústavu. Taktiež zabezpečuje komplexnú starostlivosť a ochranu archívnych dokumentov a spolupracuje s ďalšími organizačnými útvarmi ústavu.
Na činnosť spracovania a sprístupňovania archívnych dokumentov nadväzuje využívanie archívnych dokumentov. Pôsobenie archívu v oblasti využívania archívnych dokumentov tvorí rad činností, medzi ktoré sa zaraďuje informačná činnosť vo vzťahu k verejnosti, poskytovanie služieb bádateľom, výpožičná činnosť v rámci ústavu atď.
Archívne fondy a zbierky, ktorých pôvodcom sú bývalé orgány bezpečnostných zložiek štátu z obdobia 1939-1989 a sú v správe archívu, sa primerane využívajú pre vlastnú potrebu a pre potrebu verejného záujmu.

Vytlačiť