Objektové zväzky Hlavnej správy rozviedky

Ústav pamäti národa v rámci pracovnej úlohy „Analýza a popis hlavných objektových zväzkov I. správy ZNB“, ktorá vyplýva z §13 zákona o pamäti národa, ukončil popis hlavných objektových zväzkov Hlavnej správy rozviedky (I. správy).

Popísané zväzky boli priebežne zverejňované na webovej stránke ústavu www.upn.gov.sk, v súčasnosti sa tu nachádza prehľad všetkých hlavných objektových zväzkov, ktoré sa nachádzajú v archíve ÚPN.

Súbežne s popisovaním objektových zväzkov prebiehalo aj ich štúdium, ktoré je základom pre dokumentáciu činnosti rozviedky a čiastočne aj pre rekonštrukciu jej organizačnej štruktúry a personálneho zloženia.

V zmysle zákonom stanovených úloh bude ÚPN pokračovať v štúdiu ďalších druhov zväzkovej agendy rozviedky a v hlbšom štúdiu jej objektových zväzkov.

Vytlačiť