Nemeckí vyšetrovatelia nazývajú zabíjanie utečencov na hraniciach ČSSR medzinárodným zločinom

Platforma európskej pamäti a svedomia už obdržala dva prípisy od nemeckých vyšetrovateľov v reakcii na obsiahle trestné oznámenie zo dňa 18. 8. 2016 vo veci zabíjania utečencov na hraniciach ČSSR. Podľa nemeckého najvyššieho štátneho zástupcu bolo zabíjanie utečencov medzinárodným zločinom. Z pohľadu štátneho zastupiteľstva vo Weidene sa za zabíjanie utečencov na úrovni tých, ktorí boli zodpovední za systém stráženia hraníc, ponúka zodpovednosť za vraždu z nízkych pohnútok. Platforma dodá štátnemu zastupiteľstvu vo Weidene v blízkych dňoch ďalšie doteraz neznáme dokumenty, medzi nimi rozkaz bývalého ministra vnútra a neskoršieho premiéra ČSSR Lubomíra Štrougala k systematickému a plánovitému prenikaniu tajných služieb a pohraničnej stráže na územie Spolkovej republiky Nemecko a Rakúska.

Dňa 18. 8. 2016 podala Platforma trestné oznámenie nemeckému najvyššiemu spolkovému štátnemu zástupcovi proti 67 predstaviteľom komunistického režimu bývalého Československa vo veci zabitia piatich Nemcov na Železnej opone. Minulý týždeň obdržala Platforma od nemeckých vyšetrovateľov už druhý prípis.

Začiatkom októbra 2016 bolo v prípise od najvyššieho spolkového štátneho zástupcu označené úmyselné zabíjanie neozbrojených utečencov na hraniciach bývalého Československa za medzinárodný zločin, keďže tým boli zásadným spôsobom porušené ľudské práva na život a na slobodu pohybu, chránené medzinárodnými dohodami, ako aj vyšší princíp spravodlivosti.

V polovici marca 2017 štátne zastupiteľstvo vo Weidene informovalo, že sa minimálne pre veliteľov, ktorí sa podieľali na tvorbe a udržiavaní opatrení na ostrahu hraníc, ponúka atribút vraždy z nízkych pohnútok. V prípade bavorského muža, ktorý bol na prechádzke zabitý pohraničníkmi ČSSR pri prenasledovaní unikajúceho utečenca na výsostnom území Spolkovej republiky Nemecko, vyjadrilo však zastupiteľstvo pochyby s ohľadom na vražedný úmysel v reťazci velení. Platforma preto dodá do Weidenu doteraz neznáme dokumenty, medzi nimi tajný rozkaz jedného z hlavných podozrivých, ministra vnútra a neskoršieho premiéra ČSSR Lubomíra Štrougala, ktorý dokladuje systematické a plánované prenikanie komunistických tajných služieb a pohraničnej stráže na územie susedných západných štátov.

"Doterajšie kľúčové výroky nemeckých vyšetrovateľov sú pre obete československej Železnej opony zásadné. Doteraz sa totiž žiadne oficiálne alebo akademické miesto v Českej ani v Slovenskej republike neodvážilo skonštatovať, že sa jedná o nepremlčateľné činy," hovorí Neela Winkelmannová, výkonná riaditeľka Platformy európskej pamäti a svedomia.

Tlačovú správu vydala Platforma európskej pamäti a svedomia. Ústav pamäti národa je jej členom.

Tisková zpráva - Nemeckí vyšetrovatelia nazývajú zabíjanie utečencov na hraniciach ČSSR medzinárodným zločinom.

Foto: Jim Killock, Flickr.com

Vytlačiť