Návšteva z Kórejskej republiky na pôde ÚPN a jeho archívu

Na pôdu ÚPN zavítali 30. septembra 2013 predstavitelia Ústavu pre jednotné vzdelávanie z Kórejskej republiky pod vedením riaditeľa divízie výskumu a rozvoja Kang Jung Goo a jeho zástupcu Ha Sang Cheol. Ich návšteva na ÚPN bola súčasťou študijnej cesty, počas ktorej spoznávali krajiny Európy a medzi nimi predmetom ich záujmu bolo aj bývalé Československo. Po návšteve Českej republiky tak navštívili aj Slovensko a priamo v ÚPN sa zaujímali o rozdelenie republiky, vzájomné vzťahy medzi Čechmi a Slovákmi, ale aj obdobie neslobody počas komunistického režimu. V mene predsedu SpR ich prijal Dr. Tibor Ujlacký a spolu s pracovníkmi ÚPN Mariánom Gulom, Ľubomírom Ďurinom a Petrom Jašekom ich oboznámili s poslaním, úlohami a fungovaním ústavu od jeho vzniku. Hostia sa mimoriadne intenzívne zaujímali o výstupy z ÚPN, jeho spoluprácu s médiami, s verejnosťou, či vzdelávacím sektorom za účelom sprístupňovania historických informácií verejnosti, alebo ich postúpenia do vzdelávacieho procesu. Ocenili pôsobenie ÚPN v záujme zachovania historickej pamäte pre budúce generácie a vyjadrili vďaku za získané poznatky. Využijú ich v záujme vzdelávania obyvateľov Kórejskej republiky. Na záver návštevy kórejskí hostia navštívili aj Archív ÚPN obsahujúci dokumenty ŠTB a zoznámili sa s jeho fungovaním.
Ústav pre jednotné vzdelávanie Kórejskej republiky bol pri celom rade iniciatív s cieľom zvýšiť povedomie o rôznych otázkach týkajúcich sa kórejských záležitostí a pomôcť ľuďom Južnej Kórei získať lepšie pochopenie víziou zjednotenia. Hlavným cieľom zjednotenia vzdelávania je pomôcť všetkých občanom Južnej Kórei vybudovať si správny pohľad na zjednotenie založené na princípoch liberálnej demokracie, silného zmyslu pre národné spoločenstvo a správne pochopenie národnej bezpečnosti. Inštitút sa usiluje o to, aby bližšie podporil vzdelávacie programy týkajúce sa Južnej a Severnej Kórei.

Vytlačiť