Konferencia v Trnave - Roky prelomu 1945 - 1948 - pozvánka

Pod záštitou rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Dr. h. c. doc. Ing. Jozefa Matúša, CSc., mim. prof. a v spolupráci s ÚPN sa v dňoch 25. – 26. marca 2014 uskutoční v Trnave medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Roky prelomu Slovensko 1945 - 1948“. Na konferencii sa účastníci budú venovať povojnovému obdobiu, a odznejú na nej aj prednášky na témy z tohto obdobia, ktorým sa venujú aj historici z ÚPN, medzi ktoré patrí napr. retribučné súdnictvo, slovenská povojnová emigrácia a jej aktivity, Demokratická strana na Slovensku, obete komunistického režimu, slovenská kultúra, ilegálne protištátne hnutia na Slovensku, budovanie nového bezpečnostného aparátu, bezpečnostná politika vedenia KSČ, dianie v Katolíckej Cirkvi, osudy židov na Slovensku po 2. svetovej vojne, malé kresťanské denominácie na Slovensku, politické aktivity katolíckych kňazov na Slovensku, deštrukcia komerčného bankovníctva na Slovensku, zápas o roľníkov, dopad zmien v pozemkovom vlastníctve na život slovenskej dediny. Jednotlivé témy, ako aj prednášajúci aj z radov historikov ÚPN sú uvedené v priloženom programe.

Vytlačiť