Konferencia Perzekúcie na Slovensku v rokoch 1938-1945

21. - 23.4. 2008

Foto: D. Čaplovič, vedľa neho zľava A. Eliáš, vpravo I. Petranský a P. Sokolovič.

Úvodný príhovor podpredsedu vlády D. Čaploviča, vedľa neho zľava dekan FiF UK v Bratislave Anton Eliáš, vpravo Ivan Petranský a Peter Sokolovič.

Foto: Ondrej Podolec a Martin Pekár v paneli zameranom na spoločensko-politické aspekty.

Ondrej Podolec a Martin Pekár v paneli zameranom na spoločensko-politické aspekty.

Foto: sprava Marek Syrný s prednášajúcou Judit Pihurik (Maďarsko).

Sprava moderátor panelu o zahranično-politických aspektoch Marek Syrný s prednášajúcou Judit Pihurik (Maďarsko).

Foto: Ľubomír Ďurina

Vytlačiť