Konferencia o slovensko-poľských vzťahoch

Pozývame Vás na medzinárodnú vedeckú konferenciu

O SLOVENSKO-POĽSKÝCH VZŤAHOCH V ROKOCH 1937 – 1947,

ktorá sa uskutoční v sobotu 3. októbra 2009 od 8.30 hod. v priestoroch kina v Spišskej Belej (Petzvalova č. 17).

Program

Vytlačiť