Kolokvium "Cirkev v okovách"

20.2.2009

Poľský Inštitút pamäti národa v spolupráci s Ústavom pamäti národa a Filozoficko-pedagogickou vysokou školou „Ignatianum“ usporiadal 18. februára 2009 v Krakove medzinárodné vedecké kolokvium „Cirkev v okovách“. Krakovské stretnutie historikov z Poľska, Slovenska, Ukrajiny a Litvy bolo prvým zo série podujatí, ktoré budú mapovať prenasledovanie jednotlivých cirkví v krajinách bývalého sovietskeho bloku. Svoje príspevky na kolokviu prezentovali predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský a riaditeľ sekcie vedeckého výskumu Ondrej Podolec.

Foto: Otvorenie kolokvia - príhovor prof. J. Mareckého

Otvorenie kolokvia - príhovor prof. J. Mareckého

Foto: Predseda Správnej rady ÚPN Ivan A. Petranský pri prejave.

Predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ivan A. Petranský pri prejave.

Foto: Pohľad do pléna.

Pohľad do pléna.

Foto: Príspevok Ondreja Podolca.

Príspevok riaditeľa sekcie vedeckého výskumu Ondreja Podolca.

Foto: ÚPN

Vytlačiť