Iracký minister pre ľudské práva na návšteve v ÚPN

Vďaka spolupráci Veľvyslanectva Irackej republiky a Ústavu pamäti národa navštívil Slovenskú republiku v dňoch 26. - 29. augusta 2013 minister pre ľudské práva Irackej republiky Mohammed Shyaa Alsudani so sprievodom. Dôvodom a cieľom návštevy delegácie bolo otvorenie výstavy a seminára pod názvom “Odhaľovanie zločinov proti ľudskosti bývalých diktátorských a totalitných režimov v Iraku a na Slovensku” a návšteva spojená s rokovaním na pôde Ústavu pamäti národa za účelom nadviazania oficiálnej spolupráce medzi oboma inštitúciami. Po otvorení výstavy v Zichyho paláci dokumentujúcej vyrovnávanie sa irackej spoločnosti s následkami režimu Saddáma Husajna v podobe odkrývania masových hrobov a identifikácie obetí masových popráv, v rámci programu seminára na úvod vystúpili minister Alsudani a predseda Správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák. Členovia irackej delegácie z Inštitútu mučeníkov Raad Faris Almas, Inštitútu politických väzňov Ali Ahmood Al Musawi, Ministerstva ľudských práv Hayder Jasim Muhammed a Komisie pre spravodlivosť a zodpovednosť Basim Al Badrí odprezentovali prednášky na témy o dedičstve mučeníkov, prechodnej spravodlivosti v Iraku, masových hrobov a dokumentov režimu, demokracie a reality ľudských práv v Iraku a koncepcie prechodnej spravodlivosti a ceste k jej dosiahnutiu. V závere seminára moderovaného riaditeľom The German Marshall Fund of the U.S. pre strednú a východnú Európu RNDr. Pavlom Demešom,CSc. si jeho účastníci v diskusii s členmi irackej delegácie vymenili názory na realitu v Iraku v oblasti dodržiavania ľudských práv a odstraňovania následkov husajnovského režimu. Seminára a diskusie sa aktívne zúčastnili aj zástupcovia irackej menšiny žijúcej na Slovensku. 28. augusta pokračoval pobyt irackého ministra so sprievodom návštevami v Národnej rade SR a prijatím u jej podpredsedu Jána Figeľa a predsedu zahraničného výboru Františka Šebeja, a vyvrcholila na Ministerstve spravodlivosti SR stretnutím s ministrom Tomášom Borecom. Dôležitým bodom programu však bola návšteva a rokovanie na pôde Ústavu pamäti národa, kde ministra Alsudaniho prijal predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák so spolupracovníkmi. Hosťom priblížili úlohy a poslanie ústavu a poskytli im cenné rady do procesu vyrovnávania sa s následkami režimu v Iraku. Návštevu Irackej delegácie na pôde ÚPN je možné považovať za jednu z najvýznamnejších zahraničných návštev v histórii, ktorá otvára perspektívu ďalšej spolupráce v oblasti odhaľovania zločinov proti ľudskosti bývalých diktátorských a totalitných režimov v Iraku a na Slovensku.

Vytlačiť