Inscenácia na tému kolektivizácie v Trnavskom divadle v spolupráci s ÚPN

ivadlo Jána Palárika v Trnave uviedlo 18. marca 2015 divadelnú hru pod názvom „Boží vták", ktorú naštudovali pod taktovkou režiséra Viktora Kollára. Na predstavení sa zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák so zamestnancami ÚPN.,

Príbeh autora Petra Kováčika, ktorý ho napísal už pred 30-timi rokmi, sa odohráva na slovenskej dedine na začiat­ku päťdesiatych rokov. Mapuje osudy jednoduchých gazdov. Tí majú len svoju zem, ktorá ich živí a vieru v Boha. Nové časy prinášajú rozvrat a nútia ich, aby sa zriekli vlastného života a toho, čo je im najdrahšie. Patrí to k národnému koloritu, že sa v tomto období nájdu prisluhovači nových foriem poľnohospodárstva, ktorí v rámci procesu kolektivizácie vyťažia zo situácie maximum. Odhaľovanie skrivodlivostí našej nedávnej minulosti je hlavnou témou celej inscenácie. Úskalia súvisiace s používaním pamäte sa snažil umelecký kolektív pre­klenúť formálnym experimentom. Autorovu sýtu drama­tickú predlohu transformujú tvorcovia do kabaretu o dejinách našej slovenskej malosti, ale aj odvahy, nezlomnosti a statočnosti. Aj keď do JRD mali vstúpiť podľa dobového režimu všetci. Divadelný tvar inscenácie chce ponúknuť aj vzdelávací aspekt a voviesť najmä mladých divákov do zložitého obdobia kolektivizácie, násilnej ba neraz aj krvavej revolúcie, ktorá zlikvidovala najpracovitejšiu vrs­tvu slovenského obyvateľstva. Brala rodinám vitálnych otcov, či dedov a vracala ich späť ako ľudské trosky bez duše.

Ústav pamäti národa spolupracoval na diele. V čase predstavenia pre účely videoprojekcie poskytol autentický dokumentačný materiál, výpovede pamätníkov z obdobia kolektivizácie v Československu.

Ústav pamäti národa vyjadruje veľkú radosť, že posolstvo ľudí, ktorí boli akýmkoľvek spôsobom perzekvovaní v období totality v bývalom Československu sa aj prostredníctvom umenia dostane k širokej verejnosti.

Predseda Správnej rady ÚPN osobne poďakoval režisérovi Viktorovi Kollárovi a celému divadelnému tvorivému kolektívu, hercom a dramaturgii divadla za to, že práve oni boli prvou lastovičkou v umeleckom stvárnení tak temných, náročných, ale hlavne nie úplne umelecky a historicky zmapovaných stránok našej histórie, ktoré sú dnes najmä mladším ročníkom úplne neznáme a nepochopiteľné. Veríme, že práve prostredníctvom umenia, divadla a konkrétnych ľudských príbehov sa súčasný divák priblíži ku dôležitým míľnikom našej histórie a že práve „živé" divadelné hrané obrazy budú inšpiráciou pre dnešné generácie, ktorá ich bude viesť k tomu, aby sa podobná história už nikdy neopakovala.

Touto cestou predseda Správnej rady ÚPN povzbudzuje tvorcov, ktorí hľadajú inšpiráciu pre svoje dielo, aby sa iniciatívne obrátili na ÚPN, nakoľko disponuje dostatočným množstvom už spracovaných príbehov obetí totalitných režimov.

V mene tvorcov inscenácie do Trnavského divadla pozýva širokú verejnosť a do pozornosti odporúča toto hodnotné a poctivo spracované umelecké dielo.

Predseda SpR ÚPN s hercami Trnavského divadla

Foto: www.djp.sk

Vytlačiť