FESTIVAL SLOBODY 2011 - Výzva na zasielanie filmov.

Tohtoročné druhé pokračovanie medzinárodnej filmovej prehliadky Festival slobody sa uskutoční 22. až 24. novembra 2011 v priestoroch Domu kultúry Zrkadlový háj v Bratislave. Tento ročník festivalu plánuje ponúknuť rozsiahly priestor filmovým tvorcom venujúcim sa tvorbe filmov z takzvaného obdobia neslobody a teda kinematografickým dielam, ktoré akýmkoľvek spôsobom spracúvajú tému nacizmu, fašizmu, komunizmu a slobody. Žánrovo je Festival slobody neobmedzený. Filmy je možné zasielať najneskôr do 31. augusta 2011.

Vybrané filmy budú premietnuté na festivale na úrovni medzinárodnej filmovej prehliadky. Autorov, ktorých filmové diela budú na Festival slobody vybrané budeme kontaktovať formou e-mailu. Na zasielanie filmov je nutné vyplniť prihlasovací formulár a ten zaslať na emailovú adresu tomas.vitek@upn.gov.sk Vytlačený a podpísaný ho zašlite spoločne s filmom na DVD nosiči na poštovú adresu: Ústav pamäti národa, referát Oral history a audio-vizuálnej tvorby, Námestie slobody 6, 817 83 Bratislava 15. Do rohu obálky uveďte heslo „Festival slobody“.

Vytlačiť