Faktúry

Interné číslo Obchodný partner IČO Dod. čís. faktúry Dátum úhrady Suma Mena Predmet faktúry
20190001Active 24 s.r.o.25115804333012706507.1.201931,44EURúdržba domén
20190002Slovakia Online3140244518307514.1.201990,00EURmonitoring médií
20190003XONIX s.r.o.358115102018203130.1.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190004CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376551814.1.20192,39EURkarta CCS-poplatok
20190005Slovak Telekom35763469822398394518.1.2019259,62EURt-com
20190006Slovak Telekom35763469822411593918.1.2019311,97EURt-com
20190007DOXX s.r.o. Žilina36391000309132006121.1.20194000,00EURstravné lístky DOXX
20190008Union poisťovňa a.s.313220512071730011.1.201929,72EURpoistenie ZSC
20190009Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581511.1.201912,44EURpolicajný panel
20190010RTVS47232480883797799711.1.201979,66EURkoncesionársky poplatok RTVS
20190011Allianz slovenská po0015170070062553330.1.2019113,93EURhavarijné poistenie BA756JC
20190012SomeThing,s.r.o.46274006102019000121.1.2019234,00EURpevné disky - Maxtor externý HDD
20190013MAJOO s.r.o.36713112201904216.1.2019297,00EURvýkon činnosti PZS, PO a BTS
20190014Literárny fond0022568170015.1.201911,32EURliterárny fond
20190015Národná diaľničná spoločnosť35919001719000062715.1.2019200,00EURdiaľničné známky - ročné
20190016Autoklub Slovenskej republiky3179364920195801411.1.2019297,40EURdiiaľničné známky Česko, Rakúsko
20190017Saleziani Dona Bosca00586421401119001210.1.20196804,77EURnájomné - Saleziáni
20190018Proeko359008311701201914.1.2019168,00EURodborný seminár - Všetko o zadávaní zákaziek
20190019Fontana Watercoolers35720662101800579124.1.201933,48EURmesačné nájomné - pitný režim
20190020IVES00162957559002933021.1.2019119,50EURpodpora k APV WINASU
20190021GO travel Slovakia,s.r.o.313801232019007214.1.2019456,59EURnákup leteniek - Viedeň , Varšava
20190022GS1 Slovakia3565466019277125.1.201946,80EURročný príspevok za kódové označovanie tovarov
20190023Slovenská správa ciest00003328500091000818.1.20193085,00EURnáklady na nájom priestorov SSC
20190024Slovenská pošta3663112490018544924.1.2019-4,86EURdobropis - poštovné december 2018
20190025Slovenská národná galéria001647121900728.1.2019900,00EURstrerilizácia archívnych škatúľ
20190026SecuriLas s.r.o.31364764219001730.1.201983,64EURmesačná kontrola EPS
20190027Poradca podnikateľa31592503504180143125.1.201914,90EURFinančný spravodajca ročník 2018 - vyúčtovanie
20190028Active 24 s.r.o.25115804333012889324.1.201915,72EURdomena 17november1989
20190029Softip a.s.367855123930009014.1.201972,00EURseminar Softip Profit Plus
20190030Websupport,s.r.o.3642192810191834921.1.201914,28EURdomena freeeurope.sk
20190031Active 24 s.r.o.2511580433301291525.2.201910,15EURdomena 17november1989.eu
20190032B2B partner,s.r.o. Bratislava444134671940153428.1.201849,20EURprotismykova podlozka BOZP
20190033Hrebičková Milica, PhDr.321899742201929.1.201965,00EURodborný preklad textov do AJ Pamať národa
20190034CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376554428.1.2019174,34EURPHM 01/2019 I.
20190035NETCOM Závodský s.r.o.50317768192001529.1.20191296,00EURlicencia antivirus
20190036Softip a.s.367855122930045429.1.2019649,76EURpodpora APV Softip profit plus
20190037Slovenská pošta36631124628059320022.1.2019500,00EURpoštovné - frankovací stroj
20190038Muziker, a.s. Bratislava3584077319038156307.2.2019110,00EURnahrávacie zariadenie
20190039TRIPSY, s.r.o.3627646419011165411.2.2019279,58EURcukor, minerálna voda, káva - reprefond
20190040Kong.sestier Najsvätejšieho Sp42010721201900000508.2.201947,70EURubytovanie Michal Pehr - rokovanie RR
20190041Union poisťovňa a.s.313220512071730011.2.201940,56EURpoistenie ZSC
20190042Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581511.2.201912,44EURpolicajný panel
20190043RTVS47232480883797799711.2.201979,66EURkoncesionársky poplatok
20190044DOXX s.r.o. Žilina36391000309132034711.2.20194400,00EURstravné lístky DOXX
20190045Slovakia Online3140244519020311.2.201990,00EURmonitoring médií
20190046CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376557711.2.2019191,40EURCCS-PHM
20190047Slovak Telekom35763469822601063911.2.2019274,82EURt-com
20190048Slovak Telekom35763469822614565011.2.2019304,14EURt-com
20190049Saleziani Dona Bosca00586421401119009111.2.20196804,77EURnájomné - Saleziáni
20190050XONIX s.r.o.3581151020190100211.2.2019480,00EURspráva systémov a databáz
20190051Fontana Watercoolers35720662624108.2.201990,79EURpitný režim - voda
20190052SIMAK International s.r.o.46588086201900211.2.201952,50EURpreklad textu
20190053Literárny fond0022568170011.2.20192,69EURliterárny fond
20190054AUTOSERVIS KA+KA367001182019005011.2.2019700,90EURservis auta BA756JC
20190055TRIPSY, s.r.o.3627646419021039514.2.2019172,99EURDVD + obaly
20190056SecuriLas s.r.o.313647642019008715.2.201983,64EURmesačná kontrola EPS
20190057MAJOO s.r.o.367131122019006015.2.2019180,00EURvýkon činnosti PZS
20190058Slovenská správa ciest00003328500091001815.2.20191711,26EURnáklady na nájom SSC - vyúčtovanie
20190059NETCOM Závodský s.r.o.50317768192005218.2.2019177,60EURpevný disk HDD
20190060TRIPSY, s.r.o.3627646419021080819.2.2019297,72EURhygienické potreby
20190061CH-BECK46380434116313419.2.201928,60EURpublikácia - Zmluvné záväzky v autorskom práve
20190062CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376560825.2.2019269,95EURCCS-PHM
20190063Slovenská pošta36631124900119590427.2.2019-4,24EURdobropis - poštovné
20190064AUTOSERVIS KA+KA367001182019006922.2.2019551,90EURoprava vozidla BA414JD
20190065GO travel Slovakia,s.r.o.313801232019049822.2.2019479,00EURletenky - Viedeň , Waršava
20190066NETCOM Závodský s.r.o.50317768192007628.2.2019439,00EURlicencia strihového programu - predĺženie
20190067PSVP Slovakia s.r.o.358605112019022628.2.2019144,00EURročný kreditovací poplatok - frankovací stroj
20190068NETCOM Závodský s.r.o.50317768192008028.2.2019177,60EURpevný disk do diskového poľa
20190069Slovenská pošta36631124628059320028.2.2019500,00EURpoštovné frankovací stroj
20190070Slovenská správa ciest00003328500091002106.3.20193085,00EURnáklady na nájom priestorov SSC
20190071Union poisťovňa a.s.313220512071730006.3.201931,64EURpoistné ZSC
20190072DOXX s.r.o. Žilina36391000309132046706.3.20194000,00EURstravné lístky
20190073TRIPSY, s.r.o.3627646419031003106.3.20191198,80EURtoaletný papier
20190074Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581506.3.201912,44EURpolicajný panel Miletičova
20190075RTVS47232480883797799706.3.201979,66EURkoncesionársky poplatok RTVS
20190076CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376563706.3.2019145,60EURCCS-PHM
20190077XONIX s.r.o.3581151020190200707.3.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190078PSVP Slovakia s.r.o.358605112019022707.3.201922,20EURsamolepiace etikety do frankovacieho stroja
20190079Literárny fond0022568170007.3.20193,78EURliterárny fond
20190080Fontana Watercoolers35720662101800672307.3.201933,48EURpitný režim - nájomné
20190081Slovak Telekom35763469822805446607.3.2019256,87EURt-com
20190082Slovakia Online3140244519046607.3.201990,00EURmonitoring médií
20190083Slovak Telekom35763469822818637607.3.2019304,64EURt-com
20190084Proeko359008312105201928.3.2019222,00EURškolenie - Cestovné náhrady v roku 2019
20190085Disig, a.s.3597594619018813.3.2019201,02EURčítačky ID + čipové karty
20190086SecuriLas s.r.o.31364764219018213.3.2019508,68EURštvrťročná kontrola EPS
20190087Konica Minolta31338551218222998713.3.20192400,48EURsieťové zariadenie A3-Konica Minolta Bizhup 227
20190088Saleziani Dona Bosca00586421401119017213.3.20196804,77EURnájomné Saleziáni
20190089CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376566822.3.2019228,02EURCCS-PHM
20190090IVES00162957557003151922.3.2019140,00EURškolenie - WinASU
20190091Proeko3590083119010087122.3.201969,00EURškolenie - Správa registratúry
20190092Slovenská správa ciest00003328500091003022.3.20193085,00EURnáklady na prenájom priestorov SSC
20190093Hrebičková Milica, PhDr.3218997413201922.3.201942,00EURpreklad textov - PN 1/2019
20190094Slovenská pošta36631124900120413728.3.2019-2,98EURdobropis - poštovné
20190095Hrebičková Milica, PhDr.3218997419201728.3.201990,45EURpreklad textu - Výstavy ÚPN
20190096Konica Minolta31338551218244651028.3.2019156,20EURtlač - tlačiareň Konica Minolta
20190097GO travel Slovakia,s.r.o.313801232019088003.4.2019800,50EURletenky - máj Paríž - Pamäť Európy
20190098Allianz slovenská po0015170070062553308.4.2019113,93EURhavarijné poistenie - BA756JC
20190099Allianz slovenská po0015170070062553208.4.2019431,92EURhavarijné poistenie - BA805MR
20190100Wústenrot, poisťovňa, a.s.31383408610186375008.4.2019113,05EURPZP - BA587RJ
20190101DOXX s.r.o. Žilina36391000309132061103.4.20194000,00EURstravné lístky DOXX
20190102TASR31320414100001945703.4.201915,60EURfotografie na tématické skladačky
20190103Slovenská pošta36631124628059320003.4.2019500,00EURpoštovné - frankovací stroj
20190104Union poisťovňa a.s.313220512071730003.4.201916,60EURpoistné ZSC
20190105RTVS47232480883797799703.4.201979,66EURkoncesionársky poplatok RTVS
20190106Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581503.4.201912,44EURpolicajný panel Miletičova ul.
20190107XONIX s.r.o.3581151020190301003.4.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190108Slovakia Online3140244519072203.4.201990,00EURmonitoring médií
20190109Jaroslav Dubovský560109.4.2019250,00EURopravy nebytových priestorov prenajatých od SSC
20190110CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376569809.4.2019126,53EURCCS-PHM
20190111Ultra Print, s.r.o.3139908819017911.4.20191372,80EURtlač časopisu PN 4/2018
20190112JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD.421193162019130311.4.20191296,00EURprávne služby
20190113INSIGNIA7284778619040909.4.2019912,00EURodznaky na konferenciu Európska sieť národov
20190114Fontana Watercoolers35720662101800721411.4.201990,79EURpitný režim - voda a nájomné prístroja
20190115Saleziani Dona Bosca00586421401119025509.4.20196804,77EURnájomné budov - Saleziáni
20190116Slovak Telekom35763469823011553611.4.2019275,70EURpoplatky za telekomunikačné služby
20190117Slovak Telekom35763469823024851511.4.2019294,82EURpoplatky za telekomunikačné služby
20190118Literárny fond0022568170011.4.20192,11EURliterárny fond
20190119MAJOO s.r.o.367131122019013611.4.2019297,00EURvýkon činnosti PZS, PO a BTS
20190120SecuriLas s.r.o.31364764290001223.4.201983,64EURmesačná kontrola EPS
20190121Slovenská pošta36631124900121062925.4.2019-3,96EURdobropis - poštovné
20190123CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222370573325.4.20198,76EURobnova karty na PHM - CCS
20190124CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376572825.4.2019324,11EURCCS - PHM
20190125TIMHOTEL BERHIER PARIS1130003725.4.2019719,28EURubytovanie-sympózium Pamäť Európy-máj Paríž
20190126Slovenská pošta36631124627808220025.4.201950,00EURpoštovné - frankovací stroj
20190127ELEKTRO TÓTH Vladimír3219550836201902.5.20191315,44EURrevízia elektrických zariadení
20190128Slovenská správa ciest00003328500091004602.5.20193085,00EURnáklady na nájom priestorov SSC
20190129DANUBIASERVICE, a.s.31397549719977018302.5.201930000,00EURosobný osemmiestny automobil
20190130Konica Minolta31338551219220217902.5.201992,40EURservisný zásah - kopírovacie zar. Konica Minolta
20190131Softip a.s.367855122930226502.5.2019649,76EURpodpora APV - Softip
20190132Notársky úrad31756077474201902.5.201947,17EURnotárske poplatky
20190133Allianz slovenská po00151700986051393429.4.20191412,52EURPZP vozidla CITROEN
20190134Softip a.s.367855123930135603.5.2019600,00EURkonzultačné práce špecialistu Profit
20190135DOXX s.r.o. Žilina3639100030913207503.5.20194400,00EURstravné lístky DOXX
20190136PSVP Slovakia s.r.o.358605112019040803.5.20191620,00EURfrankovací stroj NEOPOST
20190137TRIPSY, s.r.o.3627646419041140303.5.201995,76EURminerálna voda - reprezentačné
20190138RTVS47232480883797799703.5.201979,66EURkoncesionárske poplatky RTVS
20190139Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581503.5.201912,44EURpolicajný panel
20190140Union poisťovňa a.s.313220512071730003.5.201919,80EURpoistné ZSC
20190141CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376575613.5.2019126,73EURCCS PHM
20190142XONIX s.r.o.3581151020190401413.5.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190143TRIPSY, s.r.o.3627646419041152313.5.20191008,26EURtonery CANON
20190144CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222370575813.5.20198,76EURnová karta CCS
20190145Slovakia Online3140244519096713.5.201990,00EURmonitoring médií
20190146Slovak Telekom35763469823219345713.5.2019257,54EURt-com
20190147SecuriLas s.r.o.31364764290009313.5.201983,64EURmesačná kontrola EPS
20190148NETCOM Závodský s.r.o.50317768192019513.5.2019393,60EURlicencia - Antivir ESET Mail Security
20190149NETCOM Závodský s.r.o.50317768192019315.5.20197679,00EURdatabázový server DELL PowerEdge R440
20190150AUTOSERVIS KA+KA36700118201915113.5.2019127,00EURservis automobilu BA756JC
20190151O2 Slovakia, s.r.o.35848863720000159113.5.20190,14EURtelekomunikačné služby O2
20190152Slovak Telekom35763469823233276713.5.2019352,76EURt-com - mobilné telefóny
20190153Saleziani Dona Bosca00586421401119033713.5.20196804,77EURnájomné - Saleziáni
20190154Literárny fond0022568170015.5.20193,95EURliterárny fond
20190155Literárny fond00225681200315.5.20191,00EURliterárny fond
20190156Harmómina-Reality358488394190019015.5.2019815,00EURseminár - Uzákonené bezprávie (strava pre hostí)
20190157Fontana Watercoolers35720662101800770915.5.201981,24EURpitný režim
20190158Slovenská správa ciest00003328500091005515.5.20193085,00EURnáklady na prenájom priestorov SSC
20190159DANUBIASERVICE, a.s.31397549194170002615.5.2019108,42EURadmin.prihlásenie + povinná výbava auta
20190160Allianz slovenská po00151700986051794615.5.2019796,92EURpoistenie vozidla ŠKODA OCTAVIA
20190161MOBILMARKET, Michal Križek45361886481013.5.2019268,90EURmobilný telefón - Samsung Galaxy
20190162ŠIGO s.r.o.444595565201921.5.2019225,00EURkonferencia - Dominik Tatarka - obed pre hostí
20190163DANUBIASERVICE, a.s.313975491947013921.5.201950,00EURprihlásenie vozidla ŠKODA OCTAVIA do evidencie
20190164DANUBIASERVICE, a.s.31397549195010119121.5.201919999,99EURosobný automobil - ŠKODA OCTAVIA
20190165CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222370578021.5.20198,76EURregistrácia karty CCS
20190166CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376577921.5.2019216,96EURCCS-PHM
20190167Slovenská pošta36631124900122041929.5.2019-3,80EURdobropis - poštovné
20190168Harmómina-Reality358488394190019724.5.2019728,50EURkonferencia-Dominik Tatarka-občerstvenie
20190169SomeThing,s.r.o.46274006102019001924.5.2019195,98EURpneumatiky Matador
20190170TRIPSY, s.r.o.3627646419051086931.5.2019998,26EURčistiace potreby
20190171W Press35907266105190005204.6.2019120,00EURprenájom. klub pod lampou 13.5.2019
20190172AUTOSERVIS KA+KA36700118201922924.5.2019490,80EURservis auta BA587RJ
20190173Národná diaľničná spoločnosť35919001719000585821.5.201950,00EURdiaľničná známka
20190174Autoklub Slovenskej republiky3179364920195824524.5.2019238,40EURdiaľničné známky Česko, Rakúsko
20190175AUTOSERVIS KA+KA36700118201923924.5.20191018,90EURoprava vozidla BA805MR
20190176MIŠAK-PNEUSERVIS-GEOMETRIA353289755201931.5.2019150,00EURsezónne prezutie pneumatík
20190177MIŠAK-PNEUSERVIS-GEOMETRIA353289756201931.5.2019120,00EURuskladnenie pneumatík+kolies
20190178STU v Bratislave00397687970500371904.6.201983,40EURkonferencia 13.5.2019-15.5.2019-ubytovanie
20190179Cattacan, s.r.o.27171451201902231.5.20191000,00EURvydanie knižnej publikácie-Paměti Jana Bačkovského
20190180Union poisťovňa a.s.313220512071730031.5.201945,16EURpoistenie ZSC - UNION
20190181Konica Minolta31338551219240782531.5.2019108,40EURtlač - výstupy zo zariadenia Konika Minolta
20190182DOXX s.r.o. Žilina36391000309132088604.6.20194000,00EURstravné lístky - DOXX
20190183CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376581210.6.2019232,14EURCCS-PHM
20190184XONIX s.r.o.3581151020190501810.6.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190185Slovak Telekom35763469823428605610.6.2019265,78EURt-com
20190186O2 Slovakia, s.r.o.35848863710000856210.6.2019205,42EURtelekomunikačné služby O2 Slovakia
20190187Slovakia Online3140244519121210.6.201990,00EURmonitoring médií
20190188Hrebičková Milica, PhDr.3218997435201911.6.2019102,60EURpreklad textu - PN 2/2019
20190189RTVS47232480883797799711.6.201979,66EURkoncesionárske poplatky RTVS
20190190Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581511.6.201912,44EURpolicajný panel Miletičova ul.
20190191Slovenská správa ciest00003328500091006914.6.20193085,00EURnáklady na nájom priestorov SSC
20190192HOREX HX ,s.r.o.365343312019077214.6.201925,56EURrevízia hasiacich prístrojov
20190193STU v Bratislave00397687970500401914.6.201983,40EURubytovanie-seminár 29.až 30.máj 2019
20190194Saleziani Dona Bosca00586421401119042114.6.20196804,77EURnájomné Saleziáni
20190195NETCOM Závodský s.r.o.50317768192025120.6.20191488,00EURPočítač DELL-Precision-T3630
20190196Fontana Watercoolers35720662101800820418.6.201950,21EURpitný režim
20190197Slovenská pošta36631124900122364420.6.2019-456,14EURdobropis - poštovné
20190198MaxWay s.r.o.47542730180201918.6.2019384,00EURdoprava zamestnancov 6. a 7. 6. 2019
20190199SecuriLas s.r.o.31364764290018418.6.2019508,68EURštvrťročná kontrola EPS
20190200Slovenská pošta36631124900122467425.6.2019-1,34EURdobropis - poštovné
20190201Literárny fond0022568170018.6.20191,40EURliterárny fond
20190202Kaskády, s.r.o.365222794019004821.6.20193161,00EURubytovanie,strava zamestnancov ÚPN-6. a 7. 6. 2019
20190203CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376584020.6.2019256,46EURCCS-PHM
20190204Cattacan, s.r.o.27171451201903117.6.2019-1000,00EURdobropis-vydanie kniž.publ.Paměti Jana Bačkovského
20190205HOREX HX ,s.r.o.365343312019082621.6.2019160,92EURtlakové skúšky hasiacich prístrojov
20190206CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222370584321.6.20198,76EURreistrácia karty CCS
20190207TRIPSY, s.r.o.3627646419061103626.6.201995,76EURminerálna voda - reprefond
20190208SOREA, spol.s.r.o.313392041654926.6.201970,70EURubytovanie Michal Pehr - rokovanie RR
20190209DOXX s.r.o. Žilina36391000309132102804.7.20194400,00EURstravné lístky DOXX
20190210Konica Minolta31338551219241154104.7.2019315,52EURtlač - tlačiareň Konica Minolta
20190211Union poisťovňa a.s.313220512071730002.7.201930,28EURpoistné ZSC
20190212Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581502.7.201912,44EURpolicajný panel Miletičova
20190213RTVS47232480883797799702.7.201979,66EURkoncesionársky poplatok RTVS
20190214AUTOSERVIS KA+KA36700118201931204.7.2019244,90EURoprava vozidla BA414JD
20190215MAJOO s.r.o.367131122019021804.7.2019297,00EURvýkon činnosti PZS, PO a BTS
20190216XONIX s.r.o.3581151020190602204.7.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190217CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376586704.7.2019237,66EURCCS-PHM
20190218Slovakia Online3140244519145304.7.201990,00EURmonitoring médií - jún 2019
20190219Fontana Watercoolers35720662101800873408.7.2019126,65EURpitný režim
20190220O2 Slovakia, s.r.o.35848863710000952804.7.2019204,46EURtelekomunikačné služby O2 Slovakia
20190221Saleziani don Bosca00586421401119050604.7.20196804,77EURnájomné Saleziáni
20190222TASR31320414100011913608.7.201912,00EURfotografie do časopisu PN
20190223JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD.421193162019130610.7.20194536,00EURprávne služby
20190224Perla Farkašová3216296165201910.7.2019120,00EURtlmočenie - výstava After the Great War...
20190225KAFEHAUS, s.r.o.4462066720190004310.7.2019600,00EURcatering a recepcia - výstava After the Great War
20190226Slovak Telekom35763469823639673919.7.2019248,23EURt-com
20190227Literárny fond0022568170019.7.20194,07EURliterárny fond
20190228SecuriLas s.r.o.31364764290026219.7.201983,64EURmesačná kontrola EPS
20190229RENGL Slovensko.s.r.o.35877979101128915.7.2019173,38EURvýlep plagátov - výstava After the Great War
20190230Slovenská pošta36631124627808220023.7.2019500,00EURpoštovné - frankovací stroj
20190231Translio,s.r.o.47123249201904323.7.201975,00EURzabezpečenie diskusných večerov
20190232Slovenská pošta36631124900123253523.7.2019-1,90EURdobropis - poštovné
20190233Abel sro.3163478890200277323.7.2019319,87EURtonery
20190234TRIPSY, s.r.o.3627646419071075823.7.2019692,42EURkancelárske potreby
20190235CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376589723.7.2019359,79EURCCS - PHM
20190236Allianz slovenská po0015170070062553323.7.2019113,93EURhavarijné poistenie - BA756JC
20190237TLAČIAREŇ R.L.S, spol. s r.o.36358436190019123.7.2019563,76EURtlač letákov
20190238Softip a.s.367855122930392726.7.2019649,76EURpodpora APV - Softip
20190239EMBA Trade spol. s3414286041945029.7.2019154,00EURspisové dosky, registratúrne škatule
20190240SIA-Security Industry Authorit452738042019040706.8.20196825,60EURvýkon strážnej služby - výstava ENRS
20190241Active 24 s.r.o.25115804444000124330.7.20196,96EURregistrácia domény - pamatniky.sk
20190242Ultra Print, s.r.o.3139908819049106.8.20191625,00EURtlač časopisu PN 1/2019
20190243Union poisťovňa a.s.313220512071730006.8.201924,00EURpoistenie ZSC
20190244Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581506.8.201912,44EURpolicajný panel Miletičova
20190245RTVS47232480883797799706.8.201979,66EURkoncesionárske poplatky RTVS
20190246DOXX s.r.o. Žilina36391000309132121006.8.20194000,00EURstravné lístky DOXX
20190247SIMAK International s.r.o.46588086201901606.8.2019157,30EURpreklad textov
20190248XONIX s.r.o.3581151020190702506.8.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190249Pelikan35897821911954453002.8.2019214,56EURletenky Viedeň-Varšava
20190250Hrebičková Milica, PhDr.3218997456201906.8.201930,00EURpreklad listu do Aj
20190251CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376593406.8.2019196,07EURCCS-PHM
20190252SecuriLas s.r.o.31364764290034206.8.201983,64EURmesačná kontrola EPS
20190253O2 Slovakia, s.r.o.35848863710001050606.8.2019208,54EURtelekomunikačné služby
20190254Fontana Watercoolers35720662101800931819.8.201959,72EURpitný režim
20190255Slovakia Online3140244519169707.8.201990,00EURmonitoring médií
20190256Slovenská správa ciest00003328500091008519.8.20193085,00EURnáklady na prenájom priestorov SSC
20190257Slovenská správa ciest00003328500091008619.8.20193085,00EURnákl. na prenájom priestorov SSC
20190258Slovak Telekom35763469823852306414.8.2019245,62EURt-com
20190259Saleziani don Bosca00586421401119058719.8.20196804,77EURnájomné - Saleziáni Miletičova
20190260Literárny fond0022568170019.8.20191,51EURliterárny fond
20190261CCS Slovenská spoločnosť s.r.o35708182223765963420.8.2019149,01EURCCS-PHM
20190262Slovenská pošta36631124900124658328.8.2019-2,54EURdobropis - poštovné
20190263AUTOSERVIS KA+KA36700118201937722.8.2019309,00EURoprava vozidla - BA 805MR
20190264Konica Minolta31338551219241916522.8.201993,71EURtlač tlačiarne Conica Minolta
20190265Slovenský filmový ús0089144421925526.8.2019180,00EURprepis archívnych materiálov - film Rodina
20190266Regent Warsaw Hotel1539241620.8.2019240,86EURubytovanie-stretnutie 22.-24.8..2019 WaršavaPálffy
20190267Regent Warsaw Hotel1539241920.8.2019240,86EURubytovanie-stretnutie 22.-24.8..2019 WaršavaSivoš
20190268Regent Warsaw Hotel1539242020.8.2019240,86EURubytovanie-stretnutie 22.-24.8..2019 WaršavaJašek
201902692U s.r.o.173157862297428.8.2019210,00EURstolové vlajky_výročné strednutie _predsednictvo
20190270PROEKO - Inštitút vzdelávania50685406110201928.8.2019156,00EURškolenie - IS verejnej správy
20190271DOXX s.r.o. Žilina36391000309132136004.9.20194000,00EURstravné listky DOXX
20190272GO travel Slovakia,s.r.o.313801232019230103.9.2019616,00EURletenky Varšava - Viedeň- 9.-10.9. 2019
20190273Union poisťovňa a.s.313220512071730004.9.201919,80EURpoistenie ZSC
20190274Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581504.9.201912,44EURpolicajný panel
20190275RTVS47232480883797799704.9.201979,66EURkoncesionársky poplatok RTVS
20190276XONIX s.r.o.3581151020190802904.9.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190277XONIX s.r.o.3581151020190803004.9.2019144,00EURwebstránka - Mapa pamätníkov obetiam komunizmu
20190278CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376599806.9.2019320,69EURCCS-PHM
20190279O2 Slovakia, s.r.o.35848863710001151306.9.2019206,52EURtelekomunikačné služby - O2
20190280Slovakia Online3140244519194006.9.201990,00EURmonitoring médií
20190281Fontana Watercoolers35720662101800984506.9.201995,57EURpitný režim
20190282SecuriLas s.r.o.31364764290042606.9.2019804,97EURročná kontrola EPS
20190283TRIPSY, s.r.o.3627646419091029110.9.2019313,20EURtonery
20190284Slovak Telekom35763469824066672012.9.2019263,94EURt-com
20190285Allianz slovenská po0015170070065630612.9.2019435,05EURhavarijné poistenie automobilu - BA587RJ
20190286Literárny fond0022568170012.9.20191,08EURliterárny fond
20190287Saleziani don Bosca00586421401119066612.9.20196804,77EURnájomné - Saleziáni
20190288TRIPSY, s.r.o.3627646419091061213.9.2019269,42EURtoner
20190289České centrum421265091839123.9.2019400,00EURtlač výstavy Sametová/Nežná
20190290ŠIGO s.r.o.4445955617201918.9.2019252,94EURobčerstvenie - projekt ENRS
20190291Slovenská pošta36631124900125325525.9.2019-1,20EURdobropis - poštovné
20190292Bright s.r.o.3677763320190901025.9.20192259,60EURtlač panelov - Výstava Prísne tajné
20190293GO travel Slovakia,s.r.o.313801232019248418.9.2019560,00EURletenky - Viedeň,Varšava 17.-18.10.2019
20190294TRIPSY, s.r.o.3627646419091097518.9.2019430,80EURskriňa zváraná s lamino dverami
20190295CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376602418.9.2019231,97EURCCS-PHM
20190296Slovenská správa ciest00003328500091010318.9.20193085,00EURnáklady na nájom priestorov SSC
20190297MAC-Gastro,spol. s r.o.3132058926518218.9.20193500,00EURubytovanie účastníkov - Európska sieť úradov
20190298Hotel Bratislava4465745563123347720.9.2019433,50EURubytovanie účastníkov seminára k 75.výr.SNP
20190299GO travel Slovakia,s.r.o.313801232019250923.9.201927,00EURnákup leteniek - Viedeň Varšava-poistenie leteniek
20190300Michal Wójciuk210901477725.9.2019100,00EURodborný príspevok na seminári 75.výr.SNP
20190301Jacek Sawicki20190177725.9.2019100,00EURodborný príspevok na seminári 75.výr.SNP
20190302Andrzej Krzystof Kunert201900737325.9.2019100,00EURodborný príspevok na seminári 75.výr.SNP
20190303Juraj Lepiš201900737525.9.2019100,00EURodborný príspevok na seminári 75.výr.SNP
20190304Darren Chastney402512509201925.9.2019230,00EURpreklad textov do anglického jazyka
20190305slovenský folklór s.r.o.4670669120190120525.9.2019516,00EURbavlnené nákupné tašky - Vajnory
20190306Slovenská ľudová majolika001679753190025725.9.2019124,00EURdekoratívne korkové zátky
20190307PPS One s.r.o.3682479819091002425.9.20191182,00EURdarčekové tašky biele matné lamino
20190308Česká tisková kancel4711506832191051327.9.2019608,16EURfotografie - licencia
20190309Slovenská pošta36631124627808220027.9.2019500,00EURpoštovné - frankovací stroj
20190310Konica Minolta31338551219242374730.9.2019224,99EURtlač tlačiarne Konica Minolta
20190311TRIPSY, s.r.o.3627646419091145130.9.2019258,46EURreprezentačné - káva, čaj, minerálky sekretariát
20190312Ultra Print, s.r.o.3139908819061430.9.20191625,00EURtlač časopisu PN 2/2019
20190313e-regaly.sk45457085190109807.10.2019306,68EURkovové regály knižnica
20190314DOXX s.r.o. Žilina36391000309132151202.10.20194000,00EURstravné listky DOXX
20190315Stanislav Bohdan-autobusová do3355888419063202.10.2019600,00EURpreprava zahraničných hostí-medzinárodná konferenc
20190316Ideal Agency s.r.o.506956812019003802.10.2019755,00EURprenájom tlmočníckej techniky-medzinár.konferenc.
20190317BLUE DANUBE TOURS s.r.o.314077572019057202.10.20192340,00EURmedzinar.akcia-sluzby na lodi
20190318IMAGEWELL, s.r.o.41019319607.10.201969,60EURroll up banner s logom ESÚ - výročné stretnutie
20190319MAJOO s.r.o.367131122019029207.10.2019297,00EURvýkon činnosti PZS, PO a BTS
20190320RTVS47232480883797799702.10.201979,66EURkoncesionársky poplatok RTVS
20190321Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581502.10.201912,44EURpolicajný panel
20190322Union poisťovňa a.s.313220512071730002.10.201961,44EURpoistenie ZPC september
20190323Hrebičková Milica, PhDr.3218997472201907.10.2019660,00EURtlmočenie-podujatie ESU
20190324NETCOM Závodský s.r.o.50317768192047307.10.2019189,00EURdisk do diskoveho podľa
20190325Allianz slovenská po0015170034501656707.10.201916,87EURpoistenie osôb doplatok
20190326Harmómina-Reality358488394190040007.10.20192343,60EURmedzinárodná konferencia ESU-stravovacie služby
20190327Pelikan35897821811906925107.10.20191586,24EURletenky ZPC Washington Palffy, Jašek
20190328Websupport,s.r.o.36421928101921727507.10.201914,28EUR.sk doména - festival slobody
20190329CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376605507.10.2019383,55EURCCS-PHM
20190330Slovakia Online3140244519217709.10.201990,00EURmonitoring medii
20190331Saleziani don Bosca00586421401119074609.10.20196804,77EURnájomné - Saleziáni
20190332JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD.421193162019130909.10.20191368,00EURprávne služby
20190333SIMAK International s.r.o.46588086201902315.10.201935,00EURpreklad textov
20190334Fontana Watercoolers35720662101801036809.10.201933,48EURpitný režim
20190335MAC-Gastro,spol. s r.o.31320589109231909.10.2019762,90EURubytovanie učastníkov ESÚ - doplatok za služby
20190336SAMM Slovakia, s.r.o.501256058213209.10.20191187,24EURnákup zimných pneumatík BL862VJ, BL234VO, BA756JC
20190337Internet Mall35950226701085877809.10.2019130,90EURmerače vlhkosti a teploty pre Archiv ÚPN
20190338XONIX s.r.o.3581151020190903510.10.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190339O2 Slovakia, s.r.o.35848863710001252909.10.2019207,53EURtelekomunikačné služby - O2
20190340Literárny fond0022568170009.10.20194,48EURliterárny fond
20190341Slovak Telekom35763469824283449110.10.2019269,81EURt-com
20190342MAC-Gastro,spol. s r.o.313205893027215.10.20191000,60EURslužby hotela Apollo
20190343Poradca podnikateľa31592503504190005318.10.20196,66EURFinančný spravodajca ročník 2019
20190344EMBA Trade spol. s34142860200418.10.2019290,00EURObálky na fotografie
20190345Bright s.r.o.3677763320190908218.10.201960,90EURtlač panelov - Výstava Prísne tajné
20190346Bright s.r.o.3677763320190908318.10.20191281,36EURVýstava Chceme slobodu - 19 ks
20190347SIMAK International s.r.o.46588086201902518.10.201923,80EURPreklad resume Ostro sledovaná hranica
20190348SecuriLas s.r.o.31364764290055018.10.201983,64EURmesačná kontrola EPS
20190349Michal Wójciuk20190177518.10.2019107,30EURcestovné - účasť na seminári 10.9.2019
20190350Slovenská pošta36631124900126161325.10.2019-3,78EURdobropis - poštovné
20190351CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376608521.10.2019283,99EURCCS-PHM
20190352Harmómina-Reality358488394190043621.10.20191217,00EURstravovanie Deň samizdatu
20190353MAC-Gastro,spol. s r.o.313205893028121.10.2019293,30EURstravovanie etická komisia ČR3.-4.10.
20190354Neumahr tlačiareň, s.r.o.357141312019229121.10.2019556,20EURtlač plagátov FS 2019
20190355Allianz slovenská po0015170070062553323.10.2019113,93EURhavarijné poistenie BA756JC
20190356STU v Bratislave00397687970500701923.10.2019349,60EURubytovanie účastníkov konferencie - Deň samizdatu
20190357Softip a.s.367855122930579223.10.2019649,76EURpodpora APV - Softip
20190358Jana Satková4367962527201924.10.2019670,00EURgrafické práce - Politické procesy na Slovensku
20190359Slovenská správa ciest00003328500091011430.10.20193085,00EURnáklady na prenájom priestorov SSC
20190360Česká tisková kancel4711506832191058630.10.201936,91EURfotografia - licencia
20190361TRIPSY, s.r.o.3627646419101141130.10.201924,26EURnákup batérií
20190362XONIX s.r.o.3581151020191004131.10.2019432,00EURupgrade OS RedHat Enterprise Linus
20190363Print Trade,s.r.o.3158507821935045331.10.2019486,40EURservis a údržba skenerov EPSON
20190364Tomatoes. s.r.o.4534900220191043131.10.2019600,00EURreklamná kampaň pre Festival slobody 2019
20190365Hrebičková Milica, PhDr.3218997482201907.11.2019528,00EURodborný preklad štúdie
Vytlačiť