Faktúry

Interné číslo Obchodný partner IČO Dod. čís. faktúry Dátum úhrady Suma Mena Predmet faktúry
20190001Active 24 s.r.o.25115804333012706507.1.201931,44EURúdržba domén
20190002Slovakia Online3140244518307514.1.201990,00EURmonitoring médií
20190003XONIX s.r.o.358115102018203130.1.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190004CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376551814.1.20192,39EURkarta CCS-poplatok
20190005Slovak Telekom35763469822398394518.1.2019259,62EURt-com
20190006Slovak Telekom35763469822411593918.1.2019311,97EURt-com
20190007DOXX s.r.o. Žilina36391000309132006121.1.20194000,00EURstravné lístky DOXX
20190008Union poisťovňa a.s.313220512071730011.1.201929,72EURpoistenie ZSC
20190009Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581511.1.201912,44EURpolicajný panel
20190010RTVS47232480883797799711.1.201979,66EURkoncesionársky poplatok RTVS
20190011Allianz slovenská po0015170070062553330.1.2019113,93EURhavarijné poistenie BA756JC
20190012SomeThing,s.r.o.46274006102019000121.1.2019234,00EURpevné disky - Maxtor externý HDD
20190013MAJOO s.r.o.36713112201904216.1.2019297,00EURvýkon činnosti PZS, PO a BTS
20190014Literárny fond0022568170015.1.201911,32EURliterárny fond
20190015Národná diaľničná spoločnosť35919001719000062715.1.2019200,00EURdiaľničné známky - ročné
20190016Autoklub Slovenskej republiky3179364920195801411.1.2019297,40EURdiiaľničné známky Česko, Rakúsko
20190017Saleziani Dona Bosca00586421401119001210.1.20196804,77EURnájomné - Saleziáni
20190018Proeko359008311701201914.1.2019168,00EURodborný seminár - Všetko o zadávaní zákaziek
20190019Fontana Watercoolers35720662101800579124.1.201933,48EURmesačné nájomné - pitný režim
20190020IVES00162957559002933021.1.2019119,50EURpodpora k APV WINASU
20190021GO travel Slovakia,s.r.o.313801232019007214.1.2019456,59EURnákup leteniek - Viedeň , Varšava
20190022GS1 Slovakia3565466019277125.1.201946,80EURročný príspevok za kódové označovanie tovarov
20190023Slovenská správa ciest00003328500091000818.1.20193085,00EURnáklady na nájom priestorov SSC
20190024Slovenská pošta3663112490018544924.1.2019-4,86EURdobropis - poštovné december 2018
20190025Slovenská národná galéria001647121900728.1.2019900,00EURstrerilizácia archívnych škatúľ
20190026SecuriLas s.r.o.31364764219001730.1.201983,64EURmesačná kontrola EPS
20190027Poradca podnikateľa31592503504180143125.1.201914,90EURFinančný spravodajca ročník 2018 - vyúčtovanie
20190028Active 24 s.r.o.25115804333012889324.1.201915,72EURdomena 17november1989
20190029Softip a.s.367855123930009014.1.201972,00EURseminar Softip Profit Plus
20190030Websupport,s.r.o.3642192810191834921.1.201914,28EURdomena freeeurope.sk
20190031Active 24 s.r.o.2511580433301291525.2.201910,15EURdomena 17november1989.eu
20190032B2B partner,s.r.o. Bratislava444134671940153428.1.201849,20EURprotismykova podlozka BOZP
20190033Hrebičková Milica, PhDr.321899742201929.1.201965,00EURodborný preklad textov do AJ Pamať národa
20190034CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376554428.1.2019174,34EURPHM 01/2019 I.
20190035NETCOM Závodský s.r.o.50317768192001529.1.20191296,00EURlicencia antivirus
20190036Softip a.s.367855122930045429.1.2019649,76EURpodpora APV Softip profit plus
20190037Slovenská pošta36631124628059320022.1.2019500,00EURpoštovné - frankovací stroj
20190038Muziker, a.s. Bratislava3584077319038156307.2.2019110,00EURnahrávacie zariadenie
20190039TRIPSY, s.r.o.3627646419011165411.2.2019279,58EURcukor, minerálna voda, káva - reprefond
20190040Kong.sestier Najsvätejšieho Sp42010721201900000508.2.201947,70EURubytovanie Michal Pehr - rokovanie RR
20190041Union poisťovňa a.s.313220512071730011.2.201940,56EURpoistenie ZSC
20190042Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581511.2.201912,44EURpolicajný panel
20190043RTVS47232480883797799711.2.201979,66EURkoncesionársky poplatok
20190044DOXX s.r.o. Žilina36391000309132034711.2.20194400,00EURstravné lístky DOXX
20190045Slovakia Online3140244519020311.2.201990,00EURmonitoring médií
20190046CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376557711.2.2019191,40EURCCS-PHM
20190047Slovak Telekom35763469822601063911.2.2019274,82EURt-com
20190048Slovak Telekom35763469822614565011.2.2019304,14EURt-com
20190049Saleziani Dona Bosca00586421401119009111.2.20196804,77EURnájomné - Saleziáni
20190050XONIX s.r.o.3581151020190100211.2.2019480,00EURspráva systémov a databáz
20190051Fontana Watercoolers35720662624108.2.201990,79EURpitný režim - voda
20190052SIMAK International s.r.o.46588086201900211.2.201952,50EURpreklad textu
20190053Literárny fond0022568170011.2.20192,69EURliterárny fond
20190054AUTOSERVIS KA+KA367001182019005011.2.2019700,90EURservis auta BA756JC
20190055TRIPSY, s.r.o.3627646419021039514.2.2019172,99EURDVD + obaly
20190056SecuriLas s.r.o.313647642019008715.2.201983,64EURmesačná kontrola EPS
20190057MAJOO s.r.o.367131122019006015.2.2019180,00EURvýkon činnosti PZS
20190058Slovenská správa ciest00003328500091001815.2.20191711,26EURnáklady na nájom SSC - vyúčtovanie
20190059NETCOM Závodský s.r.o.50317768192005218.2.2019177,60EURpevný disk HDD
20190060TRIPSY, s.r.o.3627646419021080819.2.2019297,72EURhygienické potreby
20190061CH-BECK46380434116313419.2.201928,60EURpublikácia - Zmluvné záväzky v autorskom práve
20190062CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376560825.2.2019269,95EURCCS-PHM
20190063Slovenská pošta36631124900119590427.2.2019-4,24EURdobropis - poštovné
20190064AUTOSERVIS KA+KA367001182019006922.2.2019551,90EURoprava vozidla BA414JD
20190065GO travel Slovakia,s.r.o.313801232019049822.2.2019479,00EURletenky - Viedeň , Waršava
20190066NETCOM Závodský s.r.o.50317768192007628.2.2019439,00EURlicencia strihového programu - predĺženie
20190067PSVP Slovakia s.r.o.358605112019022628.2.2019144,00EURročný kreditovací poplatok - frankovací stroj
20190068NETCOM Závodský s.r.o.50317768192008028.2.2019177,60EURpevný disk do diskového poľa
20190069Slovenská pošta36631124628059320028.2.2019500,00EURpoštovné frankovací stroj
20190070Slovenská správa ciest00003328500091002106.3.20193085,00EURnáklady na nájom priestorov SSC
20190071Union poisťovňa a.s.313220512071730006.3.201931,64EURpoistné ZSC
20190072DOXX s.r.o. Žilina36391000309132046706.3.20194000,00EURstravné lístky
20190073TRIPSY, s.r.o.3627646419031003106.3.20191198,80EURtoaletný papier
20190074Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581506.3.201912,44EURpolicajný panel Miletičova
20190075RTVS47232480883797799706.3.201979,66EURkoncesionársky poplatok RTVS
20190076CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376563706.3.2019145,60EURCCS-PHM
20190077XONIX s.r.o.3581151020190200707.3.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190078PSVP Slovakia s.r.o.358605112019022707.3.201922,20EURsamolepiace etikety do frankovacieho stroja
20190079Literárny fond0022568170007.3.20193,78EURliterárny fond
20190080Fontana Watercoolers35720662101800672307.3.201933,48EURpitný režim - nájomné
20190081Slovak Telekom35763469822805446607.3.2019256,87EURt-com
20190082Slovakia Online3140244519046607.3.201990,00EURmonitoring médií
20190083Slovak Telekom35763469822818637607.3.2019304,64EURt-com
20190084Proeko359008312105201928.3.2019222,00EURškolenie - Cestovné náhrady v roku 2019
20190085Disig, a.s.3597594619018813.3.2019201,02EURčítačky ID + čipové karty
20190086SecuriLas s.r.o.31364764219018213.3.2019508,68EURštvrťročná kontrola EPS
20190087Konica Minolta31338551218222998713.3.20192400,48EURsieťové zariadenie A3-Konica Minolta Bizhup 227
20190088Saleziani Dona Bosca00586421401119017213.3.20196804,77EURnájomné Saleziáni
20190089CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376566822.3.2019228,02EURCCS-PHM
20190090IVES00162957557003151922.3.2019140,00EURškolenie - WinASU
20190091Proeko3590083119010087122.3.201969,00EURškolenie - Správa registratúry
20190092Slovenská správa ciest00003328500091003022.3.20193085,00EURnáklady na prenájom priestorov SSC
20190093Hrebičková Milica, PhDr.3218997413201922.3.201942,00EURpreklad textov - PN 1/2019
20190094Slovenská pošta36631124900120413728.3.2019-2,98EURdobropis - poštovné
20190095Hrebičková Milica, PhDr.3218997419201728.3.201990,45EURpreklad textu - Výstavy ÚPN
20190096Konica Minolta31338551218244651028.3.2019156,20EURtlač - tlačiareň Konica Minolta
20190097GO travel Slovakia,s.r.o.313801232019088003.4.2019800,50EURletenky - máj Paríž - Pamäť Európy
20190098Allianz slovenská po0015170070062553308.4.2019113,93EURhavarijné poistenie - BA756JC
20190099Allianz slovenská po0015170070062553208.4.2019431,92EURhavarijné poistenie - BA805MR
20190100Wústenrot, poisťovňa, a.s.31383408610186375008.4.2019113,05EURPZP - BA587RJ
20190101DOXX s.r.o. Žilina36391000309132061103.4.20194000,00EURstravné lístky DOXX
20190102TASR31320414100001945703.4.201915,60EURfotografie na tématické skladačky
20190103Slovenská pošta36631124628059320003.4.2019500,00EURpoštovné - frankovací stroj
20190104Union poisťovňa a.s.313220512071730003.4.201916,60EURpoistné ZSC
20190105RTVS47232480883797799703.4.201979,66EURkoncesionársky poplatok RTVS
20190106Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581503.4.201912,44EURpolicajný panel Miletičova ul.
20190107XONIX s.r.o.3581151020190301003.4.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190108Slovakia Online3140244519072203.4.201990,00EURmonitoring médií
20190109Jaroslav Dubovský560109.4.2019250,00EURopravy nebytových priestorov prenajatých od SSC
20190110CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376569809.4.2019126,53EURCCS-PHM
20190111Ultra Print, s.r.o.3139908819017911.4.20191372,80EURtlač časopisu PN 4/2018
20190112JUDr.Ing.Branislav Pecho,PhD.421193162019130311.4.20191296,00EURprávne služby
20190113INSIGNIA7284778619040909.4.2019912,00EURodznaky na konferenciu Európska sieť národov
20190114Fontana Watercoolers35720662101800721411.4.201990,79EURpitný režim - voda a nájomné prístroja
20190115Saleziani Dona Bosca00586421401119025509.4.20196804,77EURnájomné budov - Saleziáni
20190116Slovak Telekom35763469823011553611.4.2019275,70EURpoplatky za telekomunikačné služby
20190117Slovak Telekom35763469823024851511.4.2019294,82EURpoplatky za telekomunikačné služby
20190118Literárny fond0022568170011.4.20192,11EURliterárny fond
20190119MAJOO s.r.o.367131122019013611.4.2019297,00EURvýkon činnosti PZS, PO a BTS
20190120SecuriLas s.r.o.31364764290001223.4.201983,64EURmesačná kontrola EPS
20190121Slovenská pošta36631124900121062925.4.2019-3,96EURdobropis - poštovné
20190123CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222370573325.4.20198,76EURobnova karty na PHM - CCS
20190124CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376572825.4.2019324,11EURCCS - PHM
20190125TIMHOTEL BERHIER PARIS1130003725.4.2019719,28EURubytovanie-sympózium Pamäť Európy-máj Paríž
20190126Slovenská pošta36631124627808220025.4.201950,00EURpoštovné - frankovací stroj
20190127ELEKTRO TÓTH Vladimír3219550836201902.5.20191315,44EURrevízia elektrických zariadení
20190128Slovenská správa ciest00003328500091004602.5.20193085,00EURnáklady na nájom priestorov SSC
20190129DANUBIASERVICE, a.s.31397549719977018302.5.201930000,00EURosobný osemmiestny automobil
20190130Konica Minolta31338551219220217902.5.201992,40EURservisný zásah - kopírovacie zar. Konica Minolta
20190131Softip a.s.367855122930226502.5.2019649,76EURpodpora APV - Softip
20190132Notársky úrad31756077474201902.5.201947,17EURnotárske poplatky
20190133Allianz slovenská po00151700986051393429.4.20191412,52EURPZP vozidla CITROEN
20190134Softip a.s.367855123930135603.5.2019600,00EURkonzultačné práce špecialistu Profit
20190135DOXX s.r.o. Žilina3639100030913207503.5.20194400,00EURstravné lístky DOXX
20190136PSVP Slovakia s.r.o.358605112019040803.5.20191620,00EURfrankovací stroj NEOPOST
20190137TRIPSY, s.r.o.3627646419041140303.5.201995,76EURminerálna voda - reprezentačné
20190138RTVS47232480883797799703.5.201979,66EURkoncesionárske poplatky RTVS
20190139Krajské riaditeľstvo PZ00735795910908581503.5.201912,44EURpolicajný panel
20190140Union poisťovňa a.s.313220512071730003.5.201919,80EURpoistné ZSC
20190141CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222376575613.5.2019126,73EURCCS PHM
20190142XONIX s.r.o.3581151020190401413.5.2019240,00EURspráva systémov a databáz
20190143TRIPSY, s.r.o.3627646419041152313.5.20191008,26EURtonery CANON
20190144CCS Slovenská spoločnosť s.r.o3570818222370575813.5.20198,76EURnová karta CCS
20190145Slovakia Online3140244519096713.5.201990,00EURmonitoring médií
20190146Slovak Telekom35763469823219345713.5.2019257,54EURt-com
20190147SecuriLas s.r.o.31364764290009313.5.201983,64EURmesačná kontrola EPS
20190148NETCOM Závodský s.r.o.50317768192019513.5.2019393,60EURlicencia - Antivir ESET Mail Security
Vytlačiť