Etická komisia Českej republiky oceňovala účastníkov protikomunistického odboja

Eická komisia Českej republiky pre ocenenie účastníkov odboja a odporu proti komunizmu 10. mája 2016 v Prahe odovzdávala pamätné dekréty a odznaky ďalším laureátom.

Slávnostný akt sa uskutočnil za účasti predstaviteľov Senátu Českej republiky, Úradu vlády, Ministerstva kultúry, Ministerstva obrany, Ústavu pro studium totalitních režimů, Archívu bezpečnostních složek a Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Popri iných pozvaných hosťoch sa ho zúčastnil aj predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák. Prítomným sa prihovorili senátor Jiří Oberfalzer a predsedníčka Konfederácie politických väzňov Českej republiky Naděžda Kavalírová a člen Etickej komisie Miloš Rejchrt.

Predseda Etickej komisie Jiří Kaucký odovzdal dekréty a pamätné odznaky účastníkom odboja a odporu proti komunizmu Josefovi Horákovi a Břetislavovi Dofekovi. Ocenenia in memoriam prevzali za Ladislava Hošťáleka, Jiřího Koutníka, Hildegardu Priklopilovú a Jaroslava Straku ich rodinní príslušníci. Josef Hořák za aktívne pôsobenie v skupine Ladislava Samšeňáka a Jiřího Syrového a za sústavnú a dlhodobú činnosť v rámci spoločenstva Koinótés. Ladislav Hošťálek za poskytnutie pomoci dvom členom odbojovej skupiny „Hory Hostýnské" v auguste 1950 v Opatovicích, a za účasť na uschovaní zbraní členov skupiny v januári 1951 v Paršovicích. Jiří Koutník za verejné postoje brániace kolektivizácii, ktorými v obci Plačice, okres Hradec Králové, v období od roku 1948 do júna 1951 prejavoval odpor proti kolektivizácii vidieka, za čo bol závažne postihnutý. Hildegarda Přiklopilová za poskytnutie nocľahu, fotoaparátu, informácií o Jáchymovských baniach a ďalšej pomoci Josefovi Sládkovi v máji 1948 v presvedčení, že tieto informácie a fotografie využije v zahraničí v boji proti komunistickému režimu v Československu, poprípade ich za týmto účelom odovzdá v zahraničí Stanislavovi Slatinskému. Ing. Jaroslav Straka za aktívne pôsobenie v roku 1948 v odbojovej skupine „Erqije" napojenej na spravodajskú službu demokratického štátu. Břetislav Dofek za jeho protikomunisticky zamerané statočné postoje v roku 1949, kedy sa rozhodol k ilegálnemu návratu zo zahraničí, a na nich zotrval aj v dobe výkonu trestu odňatia slobody v rokoch 1950 až 1964, a to zvlášť prípravou k úteku z výkonu trestu odňatia slobody v Jáchymovských baniach v roku 1950 s plánovaným odchodom do zahraničia a následným vyzradením spravodajsky cenných informácií zahraničnej spravodajskej službe.

Žijúci protikomunistickí odbojári v rámci ocenenia v Českej republike získavajú aj finančné odškodnenie vo výške 100 000 korún a priami pozostalí ocenených in memoriam získavajú odškodnenie vo výške 50 000 korún. Na Slovensku účastníci protikomunistického odboja oceňovaní ÚPN okrem dekrétu, preukazu, Medaily ÚPN, či pamätnej medaily a ďakovného listu žiadne finančné odškodnenie nedostávajú. V oboch prípadoch sa však jedná len o symbolické ocenenie, ktoré však v porovnaní s prežitým utrpením počas komunizmu pôsobí len ako malá náplasť za hriechy totalitného režimu. Pokusy o prijatie zákona o ich jednorazové finančné odškodnenie sú však do Národnej rady SR predkladané pravidelne a opakovane.

Predseda Etickej komisie Úradu vlády ČR Jiří Kaucký a Predseda Správnej rady ÚPN Ondrej Krajňák s Marianom Turzom z ÚPN.

Slávnostný akt oceňovania.

Ocenení s Etickou komisiou a vzácnymi hosťami- predseda Správnej rady ÚPN v diskusii s bývalým disidentom JUDr. Stanislavom Devátým, dnes členom Etickej komisie.

Foto: Úrad vlády ČR a Marian Turza, ÚPNVytlačiť