Drahomilovaní moji!

Prezentácia publikácie editorov Róberta Letza a Blažeja Beláka Drahomilovaní moji! s podtitulom Korešpondencia Alberta Púčika 1944 – 1951, ktorú vydal Ústav pamäti národa, sa uskutoční vo štvrtok 14. apríla o 10.00 hod. v Trenčíne na Hasičskej ulici 1. Prezentácia knihy je spojená s besedou s autorom – historikom Róbertom Letzom.

Publikácia oboznamuje s korešpondenciou jednej z najvýznamnejších postáv protikomunistickej rezistencie na Slovensku – študenta medicíny Alberta Púčika, ktorý bol spolu s Antonom Tunegom a Eduardom Tesárom popravený v roku 1951.

Výber korešpondencie A. Púčika zachytáva obdobie od jeho vysokoškolských štúdií v Bratislave až po jeho násilnú smrť. Ide o časové rozpätie ohraničené rokmi 1944 – 1951. Dielo prináša kolekciu 84 listov, ktoré odzrkadľujú jeho zmýšľanie, odkrývajú jeho vnútorný svet, ale vovádzajú nás aj do rodinných pomerov, priateľských vzťahov a dobových spoločenských pomerov na Slovensku.

Podujatie organizuje Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne v rámci cyklu "Poznávame Trenčanov".

Vytlačiť