Diskusný večer v Košiciach 31. októbra 2013 - SLOVENSKÍ KATOLÍCKI BISKUPI V ZOVRETÍ DVOCH TOTALÍT

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu SLOVENSKÍ KATOLÍCKI BISKUPI V ZOVRETÍ DVOCH TOTALÍT - POHĽAD ZVNÚTRA.
Diskutovať budú: prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. a ThDr. Peter Borza, PhD. Moderuje: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Katedra histórie FF UPJŠ.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 31. októbra 2013 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť