Diskusný večer v Košiciach 30. septembra 2013 - MNÍCHOVSKÁ DOHODA A JEJ TIENE

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA pozývajú na besedu MNÍCHOVSKÁ DOHODA A JEJ TIENE.
Diskutovať budú: prof. PaedDr. Štefan Šutaj, DrSc. (Katedra histórie FF UPJŠ) a Ondrej Podolec, PhD. (ÚPN. Moderuje: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (Katedra histórie FF UPJŠ. Podujatie sa uskutoční v pondelok 30. septembra 2013 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť