Diskusný večer v Košiciach 24. apríla 2014 - Naši prezidenti G. Husák a V. Havel

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu DISKUSNÉ VEČERY ÚSTAVU PAMÄTI NÁRODA A KATEDRY HISTÓRIE pozývajú na besedu

NAŠI PREZIDENTI G. HUSÁK A V. HAVEL V SPOMIENKACH RUDOLFA SCHUSTERA

Moderuje: Štefan Šutaj.
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 24. apríla 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť