Diskusný večer v Košiciach 22. mája 2014 - Draho zaplatená sloboda

Ústav pamäti národa a Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach, v spolupráci s Verejnou knižnicou Jána Bocatia v Košiciach, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja, Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa a Katedry histórie pozývajú na besedu

Draho zaplatená sloboda
Prechod frontu územím Slovenska 1944-1945

Diskutovať budú: doc. PaedDr. Martin Pekár, PhD. (UPJŠ v Košiciach) a Mgr. Branislav Kinčok (ÚPN).
Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 22. mája 2014 o 16.30 hod. v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach na Hlavnej 48.

Vytlačiť