Diskusný večer v Košiciach 18.mája 2016 - ARBITRÁŽ

Ústav pamäti národa, Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach a Ecce Historia – Spolok študentov histórie UPJŠ v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach Vás v rámci cyklu Diskusné večery Ústavu pamäti národa pozývajú na projekciu filmu Ústavu pamäti národa

ARBITRÁŽ

spojenú s diskusiou s historikmi:
Mgr. Zuzanou Tokárovou, PhD. (Katedra histórie FF UPJŠ v Košiciach)
a Mgr. Jánom Mitáčom (Ústav pamäti národa).

Podujatie sa uskutoční v stredu 18. mája 2016 o 16.00 hod. v priestoroch Kultúrno-vzdelávacieho centra Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1.


Vytlačiť