Diskusný večer o téme Oslobodenie? Prechod frontu 1944 - 1945

27.11.2008

Ďalší diskusný večer v rámci cyklu „Diskusné večery ÚPN“ sa uskutočnil v Poľskom inštitúte 27.11.2008. O téme Oslobodenie? Prechod frontu 1944 -1945 diskutovali Stanislav Mičev, riaditeľ Múzea SNP v Banskej Bystrici, Martin Lacko a Branislav Kinčok – historici z Ústavu pamäti národa.

Foto: zľava S. Mičev, moderátor T. Klubert, M. Lacko, B. Kinčok

Zľava: Stanislav Mičev, moderátor Tomáš Klubert, Martin Lacko, Branislav Kinčok.

Foto: Celkový pohľad

Celkový pohľad.

Foto: Michal Babál, ÚPN

Vytlačiť